บริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

132 รายการ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป นายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้องค์กรนายจ้างมีหน้าที่หักเงิน ได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมนำส่งกรมสรรพากร พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย เพื่อชำระหนี้คืนกองทุนตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้บัญญัติว่า“ให้บุคคล คณะบุคคล หรือ นิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 (1) แห่งประมวรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว
39 ผู้เข้าชม
ด้วยภาวะโควิด 19 และเทคโนโลยีด้านระบบการทำงานที่พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้นำกระแสการทำงาน Work From Home (WFH) มาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในแง่ขององค์กรนั้น WFH นอกจากจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการเข้าถึงความรู้ การปรึกษาของมืออาชีพด้านต่างๆ ที่ถูกลง หากมีการบริหารจัดการอย่างแยบยลแล้ว อาจนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นด้วย
17 ผู้เข้าชม
ในชีวิตการทำงานนั้นแค่ “เรื่องงาน” ก็หนักกายมากแล้ว แต่ที่ “หนักใจ” กว่าคงหนีไม่พ้น “เรื่องคน” ยิ่งถ้าในองค์กรมี Toxic People แฝงตัวอยู่ในองค์กรเป็นจำนวนมาก จากที่พนักงานจะทุ่มเทความตั้งใจจดจ่อกับงาน กลับต้องมาพะวง เสียอารมณ์ เสียขวัญกำลังใจไปกับเรื่องของคนในองค์กร ซึ่งเป็นการบั่นทอน productivity ลงไปอีก
18 ผู้เข้าชม
องค์กรจะดำเนินงานไปได้เร็วหรือช้านั้น ส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรที่ช่วยในการทำงานด้วย พนักงานที่รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี จะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันองค์กรไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับหัวหน้างานด้วย ว่าจะสามารถจัดวางกำลังคนให้เหมาะสมกับงานได้มากน้อยเพียงใด
63 ผู้เข้าชม
แทบจะเรียกได้ว่า เป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปีของเกือบจะทุกองค์กร ที่หลังจากพนักงานได้รับเงินโบนัสประจำปี จะทยอยกันยื่นจดหมาย ลาออกหลังได้โบนัสกับสิ่งที่ hr ต้องพร้อมรับมือ พนักงานบางคนเลือกที่จะลาออกทันที หลังได้รับโบนัส ก่อนที่จะได้งานใหม่ด้วยซ้ำ เพื่อต้องการมีเวลาพักก่อนเริ่มหางานใหม่ ซึ่งความจริงแล้ว พนักงานควรรอให้ได้งานใหม่ก่อนจึงควรยื่นลาออก
56 ผู้เข้าชม
HR จะถามคำถามอย่างไรให้รู้ว่าผู้สมัครงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากแค่ไหน เพราะขณะสัมภาษณ์งานผู้สมัครทุกคนย่อมต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้นอยากได้งานทั้งนั้น ลองเจาะประเด็นตามคำแนะนำ ต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้
57 ผู้เข้าชม
ถูกเลิกจ้าง ต้องตกงาน หรือ ออกจากงานกระทันหัน เหตุการณ์แบบนี้ เกิดขึ้นกันได้กับทุกคน ไม่ว่าเราจะทำงานดีหรือไม่ดีก็ตาม แล้วเราจะรับมืออย่างไร?
94 ผู้เข้าชม
สถานการณ์ในตอนนี้ อาจจะทำให้ใครหลายๆ คนไม่สบายใจ หรือ มีแต่ความวิตกกังวลใจ เอาเป็นว่า เราก็คงต้องกลับมาตั้งสติกันก่อน และ ลองดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ดูนะครับ 7 หลักการนี้ ใช้ได้กับทุกวิกฤติ เพราะรอบที่แล้ว แอดมิน และทีมงาน รวมไปถึงลูกศิษย์อีกหลายคน ก็ผ่านมาได้ด้วยวิธีนี้เช่นกันครับ
57 ผู้เข้าชม
ปีที่ผ่านมาภาวะโควิดทำพิษได้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอย่างแรง แน่นอนว่าส่งผลกระทบแรงมาถึงธุรกิจด้วย หลายบริษัททั่วโลกต้องเจอกับศึกหนักในการทำงานและการบริหารจัดการคนในองค์กร ความรับผิดชอบของ HR จึงถูกโฟกัสมากขึ้น...
434 ผู้เข้าชม
3150 ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์