บริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

202 รายการ
ในวิถีของการทำงาน เมื่อเรามีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ และสามารถผ่านการสัมภาษณ์ จนสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งที่ต้องการได้แล้ว เอกสารชิ้นแรก ๆ ที่เราจะได้จากบริษัทหรือหัวหน้างานที่เราสมัครงานคือ “หนังสือสัญญาจ้างงาน” ที่เราจะต้องเซ็นเพื่อให้กระบวนการเริ่มทำงานสมบรูณ์ แต่ก่อนที่จะเซ็นเอกสารวันนี้เรามาดูกันว่า ก่อนจะเซ็นเอกสารฉบับนี้ เราต้องทำอย่างไรบ้าง
19 ผู้เข้าชม
แน่นอนว่าการพิจารณาผู้สมัครจาก Resume และการสัมภาษณ์งานอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก โดยเฉพาะการประเมินเรื่อง Soft Skills ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จับต้องได้น้อยกว่าเรื่องบุคลิกภาพหรือความสามารถด้าน Hard Skills จึงทำให้ HR หลายคนอาจมีคำถามหรือเกิดความลังเลใจว่าควรเลือกผู้สมัครแบบไหนดี?
7 ผู้เข้าชม
แน่นอนว่างานบางอย่างอาจสามารถทำคนเดียวได้ แต่งานนั้นอาจทำได้ดีกว่าหากร่วมกันทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมนั้นถือเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับหลายคนและหลายองค์กร อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะนำคนมาทำงานร่วมกัน แต่การทำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นทีมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกมากมาย
9 ผู้เข้าชม
การจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
27 ผู้เข้าชม
หากคุณทำงานล่วงเวลา เกินเวลาเลิกงานตามปกติ เช่น เวลางานปกติกำหนดให้พนักงานทำงานตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. แต่คุณต้องทำงานจนถึงเวลา 20.00 น. คุณจะได้รับค่าล่วงเวลาสำหรับวันทำงานปกติไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงที่คุณได้รับตามปกติ ส่วนวันหยุด เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คุณก็จะได้รับค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงที่คุณได้รับตามปกติ โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้
42 ผู้เข้าชม
ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าระบบบัญชีเงินเดือนคืออะไร ระบบจัดการบัญชีเงินเดือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามบันทึกทางการเงินของพนักงาน และดำเนินการตามขั้นตอนการบริหาร ไม่เพียงแต่ติดตามเงินเดือนของพนักงาน แต่ยังมีเรื่องของโบนัส การหักเงิน และสิ่งจูงใจที่ได้รับ
45 ผู้เข้าชม
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ว่างงาน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิกรณีว่างงาน ทาง Online ตามขั้นตอน ดังนี้
49 ผู้เข้าชม
กองทุนเงินทดแทน คือกองทุน ที่คุ้มครองลูกจ้างเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน หากลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน ค่าทำศพ และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
56 ผู้เข้าชม
ทุกวันนี้งาน HR หลายอย่างค่อนข้างคาบเกี่ยวกับงานการตลาด รูปแบบของงาน HR มีลักษณะเป็นเชิงรุกมากขึ้นและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาผสมผสานมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครและพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการสรรหา การสร้างความผูกพันธ์กับพนักงาน หรือการสร้างแบรนด์องค์กร ทักษะด้านการตลาดจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ HR ควรมีเพื่อต่อยอดการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งมี 4 ทักษะที่น่าสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมดังนี้
63 ผู้เข้าชม
บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินคำพูดที่ว่า “แทนที่จะ work hard ให้เปลี่ยนมาเป็น work smart จะดีกว่า” แต่ว่า “work smart” คือนิยามการทำงานแบบไหน ที่จะแทนที่การทำงานหนักเพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าตามค่านิยมสมัยก่อน? วันนี้ JobsDB อยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับคำว่า Systematic thinking 
65 ผู้เข้าชม
7768 ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์