ข่าวสาร

ข่าวสาร

76 รายการ
เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ ที่นำไปใช้งานได้จริง บนระบบ SoGoodWeb วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
62 ผู้เข้าชม
ระบบ ESS Pro ระบบสนันสนุนการทำงานฝ่ายบุคคล เพื่อให้พนักงานจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web browser) สามารถลงเวลาผ่านผ่านมือถือได้ทันที และสามารถตรวจสอบการลงเวลา การทำงานได้แบบ Real-time พร้อมทั้ง สามารถบันทึกคำร้องขอต่างๆ เช่น ขอทำงานล่วงเวลา, ขออนุมัติลาออนไลน์ พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้มีสิทธิ์ อนุมัติทันที ให้พิจารณา อนุมัติ เอกสารได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งรูปแบบของรายงาน และรูปแบบกราฟข้อมูล
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
98 ผู้เข้าชม
ผม นายวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ เด็กบ้านนอกจากอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น หลังจากจบบัญชีที่รามคำแหง  ก็ได้ใช้วิชาชีพบัญชีหาเลี้ยงตนเองรวมทั้งหาเลี้ยงครอบครัว ปี 2538 ผมได้มีโอกาสทำธุรกิจซอฟท์แวร์   ตอนเริ่มต้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตอีกช่วงหนึ่งเพราะ ผมเดินออกไปขายซอฟท์แวร์ที่ไหนๆใครเขาก็ไม่ซื้อ เพราะเขาถามผมว่า ผมจบอะไร  พอผมบอกไปว่า ผมจบบัญชี บริษัทส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธการซื้อผม เพราะเขามีความคิดว่า ผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ เขาไม่เชื่อมั่นในกรณีที่โปรแกรมมี Bug
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
50 ผู้เข้าชม
กรณีลูกจ้าง มาตรา 33 ว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ หรือเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล โดยแนะช่องทาง ขั้นตอน และวิธีการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน ดังนี้ 
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
2275 ผู้เข้าชม
ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  กรมฯ ผลักดันมาตรการภาษีและการเร่งคืนภาษีกว่าแสนล้านบาท เยียวยาผลกระทบจากโควิด ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอยู่บนหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ เลื่อน เร่ง ลด และแรงจูงใจ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
84 ผู้เข้าชม
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนำส่ง และการชำระภาษีอากรสำหรับเดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2563 เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกราย ช่วยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายื่นแบบฯ ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
134 ผู้เข้าชม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ธปท. ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทนการติดต่อที่เคาน์เตอร์ ธปท. ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการถึง 30 มิถุนายน 2563 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bot.or.th/…/De…/Pages/RegisteredMailService.aspx
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
110 ผู้เข้าชม
“ทางด่วนแก้หนี้”ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดช่องทาง "ทางด่วนแก้หนี้" ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้สามารถแจ้งความต้องการไปที่สถาบันการเงิน
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
111 ผู้เข้าชม
Work From Home อย่างไรให้ปลอดภัย ป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากภัยไซเบอร์
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
177 ผู้เข้าชม
กรมอนามัย แนะหลัก '5 ล.' การบริโภคน้ำ ช่วยเลี่ยงโควิด-19
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
86 ผู้เข้าชม
6654 ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์