SOFTWARE SOLUTION

โปรแกรมบัญชีอันดับ 1 ของไทย ใช้งานง่าย ครบทุกฟังก์ชัน ยืดหยุ่นสูง รองรับตามมาตรฐาน กรมสรรพากร
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับธุรกิจ SMEs สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRD & HRM More Productivity with Lower Cost
โปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย
PROSOFT SOFTWARE SOLUTION FOR BUSSINESS

ลูกค้าของเรา

โพสต์เมื่อ : 
2562-08-26
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "Service Innovation" ให้กับพนักงานฝ่ายบริการ ณ Oon IT Valley จ.เชียงใหม่
130 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-08-02
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติ และบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ซึ่งให้ความร่วมมือในด้านส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ และการวิจัย การจัดอบรมทางวิชาการ วิทยากรหลักสูตรอบรมต่างๆ รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้อง Event 1 โรงแรมดุสิตปริ้นเซสเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
195 ผู้เข้าชม

Award & Standard

รางวัลคุณภาพมาตรฐาน จากประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 24 ปี

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี

กรอกข้อมูลติดต่อ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
โดยระบบจะส่งข้อมูลการทดลองใช้งานโปรแกรม
ผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
รหัส MA :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ผลิตภัณฑ์ :
เรื่อง :
รายละเอียด :
captcha

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์