ข่าวสาร

ข่าวสาร

82 รายการ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขยายวงกว้างขึ้น ทางกระทรวงการคลังรับผิดชอบดูแลเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ตระหนัก รับทราบ และเข้าใจถึง ความยากลำบากของประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนและไม่นิ่งดูดาย จึงได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนและผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
2662 ผู้เข้าชม
กลายเป็นเรื่องที่เหล่าแรงงาน ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคมให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนนั้น ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่ 2 ในการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
4170 ผู้เข้าชม
ภาษีที่ดินใหม่ เริ่มใช้จริง ปี  2563กฎหมายภาษ๊ที่ดินใหม่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท เพื่อการเกษตรกรรม อยู่อาศัย พาณิชกรรม และที่ดินรกร้างกฎหมายภาษีใหม่นี้ผลักดันให้เกิดการสร้างประโยชน์ในที่ดิน และพื้นที่ดินที่ไม่เกิดประโยชนจะเสียภาษีในอัตราที่ค่อนข้างสูง อาจเกิดแรงขายที่ดินเปล่าในตลาด และอาจเกิด Over Supply ในกลุ่มอสังหาใครมีที่ดินเปล่าควรพัฒนาที่ดินของตัวไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านหรือทำเป็นพื้นที่การเกษตรเพื่อไม่ให้เข้าข่ายเป็นพื้นที่รกร้างและเสียภาษีสูงใครที่มีบ้านหลายหลังควรจัดการบริหารให้ดี เพราะมีสิทธิ์ยกเว้นภาษีสำหรับบ้านหลังแรกหรือบ้านที่เราอาศัยภาษีที่ดินใหม่ เริ่มใช้จริง วันที่ 1 มกราคม 2563
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
1877 ผู้เข้าชม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มอบของขวัญ "สวัสดีปีใหม่ 2020"ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
342 ผู้เข้าชม
ในอดีตที่ผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยียังไม่มากนัก จึงทำให้การทำงานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแรงงานมนุษย์ ต่อมามนุษย์ได้มีการพัฒนาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากมายและเกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนั้นยังเกิดการขยายตัวขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการผลิตวัตถุและเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆขึ้นมาใช้ งานแทนแรงงานของมนุษย์และก่อให้เกิดความต้องการเครื่องมือที่จะนำมาช่วยใน การเพิ่มผลผลิต ช่วยในการลดต้นทุน ช่วยเก็บรักษาข้อมูล ช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่ดี และสามารถใช้เครื่องมือนั้นในการวิเคราะห์งานขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะเจริญเติบโตและมีความซับซ้อนมากขึ้นก่อให้เกิดผลกำไรสูงขึ้นดังนั้น นักบัญชีจึงได้พัฒนาการทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ ดังนี้
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
1673 ผู้เข้าชม
สำหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการนำซอฟท์แวร์บัญชีและเงินเดือนไปใช้ในการเรียนการสอน สามารถติดต่อขอใช้โปรแกรมฟรีได้ที่บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เรายินดีสนับสนุนสถาบันการศึกษาค่ะ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
315 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "Service Innovation" ให้กับพนักงานฝ่ายบริการ ณ Oon IT Valley จ.เชียงใหม่
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
388 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติ และบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ซึ่งให้ความร่วมมือในด้านส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ และการวิจัย การจัดอบรมทางวิชาการ วิทยากรหลักสูตรอบรมต่างๆ รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้อง Event 1 โรงแรมดุสิตปริ้นเซสเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
439 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานฝึกประสบการณ์ในประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา อันเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะการทำงานเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ  
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
438 ผู้เข้าชม
ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของ SMEs ไทย “depa ช่วย SMEs ไทย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล”
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
701 ผู้เข้าชม
7542 ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์