ข่าวสาร

ข่าวสาร

76 รายการ
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "Service Innovation" ให้กับพนักงานฝ่ายบริการ ณ Oon IT Valley จ.เชียงใหม่
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
350 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติ และบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ซึ่งให้ความร่วมมือในด้านส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ และการวิจัย การจัดอบรมทางวิชาการ วิทยากรหลักสูตรอบรมต่างๆ รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้อง Event 1 โรงแรมดุสิตปริ้นเซสเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
382 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานฝึกประสบการณ์ในประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา อันเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะการทำงานเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ  
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
307 ผู้เข้าชม
ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของ SMEs ไทย “depa ช่วย SMEs ไทย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล”
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
562 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด​ ซอฟต์แวร์ รีสอร์ท ถ.รามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ ทีมงาน Prosoft ibiz ขอขอบพระคุณผู้สนใจทุกท่าน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
367 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้เข้ามาศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด(สาขากรุงเทพ) 
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
882 ผู้เข้าชม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ไทย เป็นงานเลี้ยงภายในสวนหย่อมของบริษัทท่ามกลางธรรมชาติ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
1310 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
863 ผู้เข้าชม
เมื่อวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง Office Management ให้กับนักศึกษาชาวภูฏาณที่เดินทางมาดูงาน
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
545 ผู้เข้าชม
เมื่อวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง Office Management ให้กับนักศึกษาชาวภูฏาณที่เดินทางมาดูงาน
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
465 ผู้เข้าชม
6653 ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์