ข่าวสาร

ข่าวสาร

82 รายการ
เจลแอลกอฮอล์ไม่ได้มาตรฐาน Covid19 ตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย โดยกำหนดให้ต้องมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบร้อยละ 70 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้มีการเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและเรียกเก็บคืนเครื่องสำอาง (เจลแอลกอฮอล์) ที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 โดยมีรายชื่อเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมด 24 รายการ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
260 ผู้เข้าชม
📣📣ออมสิน ช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน ธนาคารฯ จัดให้ทันที เริ่ม 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. 63 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
137 ผู้เข้าชม
กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต Covid19
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
333 ผู้เข้าชม
วิธีการดูแลสุขภาพในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้สามารถดูแลสภาพจิตใจตนเองด้วยวิธีการอย่างไรบ้างนะ ?? -ไม่ควรแก้เครียดด้วยวิธีที่ส่งผลลบต่อร่างกาย เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดอื่นๆ -ไม่ควรแสดงการรังเกียจกันในสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 -ไม่ควรด่า ว่า หรือหาคนผิดในสังคม เพื่อไม่ให้บรรยากาศตึงเครียด แต่ควรนำสิ่งที่ผิดเหล่านั้นมาเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตเรา -ไม่แชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดกันในสังคม
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
83 ผู้เข้าชม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะให้สิทธินายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ได้ กฎหมายก็ไม่ได้ยอมให้นายจ้างกระทำได้ตามอำเภอใจ จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมไว้ ดังนี้ -นายจ้างต้องมีเหตุจำเป็นที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้างจนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ - นายจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง หรือสถานที่อื่นตามที่ตกลงกันและภายในกำหนดเวลาการจ่ายเงินตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือตามที่ตกลงกันกับลูกจ้าง - นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มหยุดกิจการชั่วคราวไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ “หากนายจ้างจำเป็นที่จะต้องหยุดกิจการชั่วคราว นายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และต้องแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มหยุดกิจการชั่วคราว ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จะเข้าไปดูแลและตรวจสอบการใช้มาตรา 75 ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
369 ผู้เข้าชม
กรมสรรพากรลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอัตรา 3% เหลืออัตรา 1.5% ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 2563
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
11560 ผู้เข้าชม
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม ระบุถึงคณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ในมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
8590 ผู้เข้าชม
💡 รับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนง่ายๆ #เช็กสิทธิ์ลงทะเบียนOnline 💰 ช่องทางการรับเงินคืน - ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ - บัญชีธนาคาร - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 📅 เริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 📌 คืนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามช่องทางการรับเงินที่เลือก 🔔 หากติดปัญหาการลงทะเบียนออนไลน์, การโอนสิทธิ์, เปลี่ยนชื่อนามสกุล, เสียชีวิต ฯลฯ ไปติดต่อได้ที่ทำการของการไฟฟ้าได้เลยค่า
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
365 ผู้เข้าชม
7540 ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์