ข่าวสาร

ข่าวสาร

76 รายการ
กรมสรรพากรลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอัตรา 3% เหลืออัตรา 1.5% ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 2563
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
5598 ผู้เข้าชม
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม ระบุถึงคณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ในมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
7551 ผู้เข้าชม
💡 รับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนง่ายๆ #เช็กสิทธิ์ลงทะเบียนOnline 💰 ช่องทางการรับเงินคืน - ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ - บัญชีธนาคาร - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 📅 เริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 📌 คืนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามช่องทางการรับเงินที่เลือก 🔔 หากติดปัญหาการลงทะเบียนออนไลน์, การโอนสิทธิ์, เปลี่ยนชื่อนามสกุล, เสียชีวิต ฯลฯ ไปติดต่อได้ที่ทำการของการไฟฟ้าได้เลยค่า
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
243 ผู้เข้าชม
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขยายวงกว้างขึ้น ทางกระทรวงการคลังรับผิดชอบดูแลเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ตระหนัก รับทราบ และเข้าใจถึง ความยากลำบากของประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนและไม่นิ่งดูดาย จึงได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนและผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
1926 ผู้เข้าชม
กลายเป็นเรื่องที่เหล่าแรงงาน ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคมให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนนั้น ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่ 2 ในการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
3164 ผู้เข้าชม
ภาษีที่ดินใหม่ เริ่มใช้จริง ปี  2563กฎหมายภาษ๊ที่ดินใหม่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท เพื่อการเกษตรกรรม อยู่อาศัย พาณิชกรรม และที่ดินรกร้างกฎหมายภาษีใหม่นี้ผลักดันให้เกิดการสร้างประโยชน์ในที่ดิน และพื้นที่ดินที่ไม่เกิดประโยชนจะเสียภาษีในอัตราที่ค่อนข้างสูง อาจเกิดแรงขายที่ดินเปล่าในตลาด และอาจเกิด Over Supply ในกลุ่มอสังหาใครมีที่ดินเปล่าควรพัฒนาที่ดินของตัวไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านหรือทำเป็นพื้นที่การเกษตรเพื่อไม่ให้เข้าข่ายเป็นพื้นที่รกร้างและเสียภาษีสูงใครที่มีบ้านหลายหลังควรจัดการบริหารให้ดี เพราะมีสิทธิ์ยกเว้นภาษีสำหรับบ้านหลังแรกหรือบ้านที่เราอาศัยภาษีที่ดินใหม่ เริ่มใช้จริง วันที่ 1 มกราคม 2563
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
558 ผู้เข้าชม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มอบของขวัญ "สวัสดีปีใหม่ 2020"ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
299 ผู้เข้าชม
ในอดีตที่ผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยียังไม่มากนัก จึงทำให้การทำงานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแรงงานมนุษย์ ต่อมามนุษย์ได้มีการพัฒนาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากมายและเกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนั้นยังเกิดการขยายตัวขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการผลิตวัตถุและเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆขึ้นมาใช้ งานแทนแรงงานของมนุษย์และก่อให้เกิดความต้องการเครื่องมือที่จะนำมาช่วยใน การเพิ่มผลผลิต ช่วยในการลดต้นทุน ช่วยเก็บรักษาข้อมูล ช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่ดี และสามารถใช้เครื่องมือนั้นในการวิเคราะห์งานขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะเจริญเติบโตและมีความซับซ้อนมากขึ้นก่อให้เกิดผลกำไรสูงขึ้นดังนั้น นักบัญชีจึงได้พัฒนาการทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ ดังนี้
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
637 ผู้เข้าชม
สำหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการนำซอฟท์แวร์บัญชีและเงินเดือนไปใช้ในการเรียนการสอน สามารถติดต่อขอใช้โปรแกรมฟรีได้ที่บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เรายินดีสนับสนุนสถาบันการศึกษาค่ะ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
223 ผู้เข้าชม
6651 ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์