ข่าวสาร

ข่าวสาร

94 รายการ
บรรยากาศศึกษาดูงานคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (เชียงใหม่) ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566
295 ผู้เข้าชม
เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 5.6 แสนสิทธิ์ วงเงินรวม 2,016 ล้านบาท เริ่มใช้สิทธิ์ กุมภาพันธ์-กันยายน 2566 
15323 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมบริหารงานขาย Prosoft CRM นะคะ
589 ผู้เข้าชม
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ กำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยนับเป็นหนึ่งในชุดกฎหมายดิจิทัลเพื่อยกขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในการใช้บริการออนไลน์ในชีวิตประจำวัน
1043 ผู้เข้าชม
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เผยเกี่ยวกับการขอสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได้ จากกองทุนประกันสังคม ของผู้ประกันตนที่ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) กลุ่มอาการสีเขียว
1707 ผู้เข้าชม
สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัครแรงงานอิสระ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกได้ 3 ทางเลือก ดังนี้
22752 ผู้เข้าชม
เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน สำหรับใครที่ยังไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2563 (แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91) ที่จากเดิมต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 แต่ได้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่  30 มิถุนายน 2564 เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต  https://rdserver.rd.go.th
1408 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากที่ประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน เห็นชอบว่าจะเพิ่มกลุ่มคนทำงานที่มีอยู่ในระบบ "ประกันสังคม" ทั้งหมด 16 ล้านคน เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไปในการฉีดวัคซีนโควิด-19
4687 ผู้เข้าชม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้ นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 จากเดิมที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ให้ขยายออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ทำบัญชีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรงและครอบคลุมทั่วประเทศ ช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 14,200 ล้านบาท
1263 ผู้เข้าชม
นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม มีความพร้อมในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย กรณีโควิด 19
6508 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด เข้ามาเยี่ยมชมโปรแกรมบัญชี WINSpeed และโปรแกรมขายหน้าร้าน POS
1230 ผู้เข้าชม
ประกาศแจ้งกำหนดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรม Inhouse โดยใช้ VDO Conference สำหรับคอร์สอบรม ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
1090 ผู้เข้าชม
50206 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์