โปรแกรมเงินเดือน Payroll ตัวช่วยบริหารเงินเดือนในองค์กร

โปรแกรมเงินเดือน Payroll ตัวช่วยบริหารเงินเดือนในองค์กร

ฝ่ายบุคคล หรือ ฝ่าย HR เป็นตำแหน่งที่จำเป็นต่อองค์กรเป็นอย่างมาก และมีหลายหน้าที่ให้ต้องจัดการ ทั้งการสรรหาพนักงานเข้าองค์กร การจัดหาหลักสูตรการอบบรมให้กับพนักงาน ดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน รวมไปถึงอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญอย่างการทำเงินเดือนให้กับพนักงาน ถือเป็นอีกงานที่ HR ต้องรับผิดชอบ และเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียด ใช้ข้อมูลหลายส่วนในการคิดคำนวณ ทั้งข้อมูลเวลาการทำงาน การขาด ลา มาสาย โดยคำนวณตามเงื่อนไขที่องค์กรกำหนด

โปรแกรมเงินเดือน Payroll ตัวช่วยบริหารเงินเดือนในองค์กร กับการลงทุน ที่คุ้มค่าที่สุด

ซึ่งในปัจจุบันหลายๆ องค์กร จึงได้มองหาโปรแกรมเงินเดือน Payroll เพื่อเข้ามาช่วยจัดงาน HR ในการจัดทำเงินเดือนให้พนักงาน ที่สามารถลดปัญหาต่างๆ ที่องค์กรต้องเจอ โดยโปรแกรมเงินเดือน หรือ โปรแกรม Payroll แต่ละโปรแกรมมีลักษณะที่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ มีจุดประสงค์มุ่งเน้นเพื่อจัดทำเงินเดือน แต่อาจจะมีฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามาแตกต่างกันออกไป เหตุผลหลักๆ ที่องค์กรเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือน เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดทำเงินเดือน ลดต้นทุน และต้องการความแม่นยำ

โปรแกรมเงินเดือน Payroll มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ ด้วย มาดูกันว่าทำไมหลายๆ องค์กรถึงต้องเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือน และมีประโยชน์อะไรบ้าง ตามไปอ่านกันได้เลย

ทำไมหลายๆ องค์กรถึงต้องเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือน Payroll ?

ทำไมหลายๆ องค์กรถึงต้องเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือน Payroll ลงทุนไปแล้วได้อะไร?

1. ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการทำงาน

โปรแกรมเงินเดือนเป็นซอฟต์แวร์ที่จัดทำเพื่อคำนวณเงินเดือนโดยอัติโนมัติ มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้เร็ว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการนำเข้าข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูล ขาด ลา มาสาย แล้วนำข้อมูลมาประมวลผล รวมถึงขั้นตอนของการอนุมัติเอกสารต่างๆ ก็ทำได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้การจัดการเรื่องเงินเดือนและการคำนวณภาษีเป็นเรื่องง่าย

2. มีความสะดวกรวดเร็ว

นอกจากการคำนวณการจ่ายเงินเดือน และค่าแรงของพนักงานแล้ว โปรแกรมเงินเดือน Payroll ยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ ในการเพิ่มเงินเดือน ทำโบนัสให้พนักงาน ในเรื่องของการคำนวณภาษี เงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็สามารถเรียกดู ตรวจสอบ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงพนักงานสามารถเรียกดู และพิมพ์สลิปเงินเดือน (Pay Slip) ได้ในทันที โดยส่งไฟล์ไปยังอีเมลของพนักงานผู้ขอ หรือ Export เป็นไฟล์ ก็สามารถทำได้

3. อำนวยความสะดวกเรื่องของภาษีและกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน

รายงานการเงินด้านกฎหมายอย่างประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือแม้แต่ภาษี เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โปรแกรมเงินเดือน Payroll ให้ความสำคัญ โดยโปรแกรมจะนำข้อมูลต่างๆ ในการจ่ายแต่ละงวด ไปประมวลผลเพื่อคำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ยังสามารถให้ระบบกรองข้อมูลก่อนที่จะทำการประมวลผล และรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการลดหย่อน และการคำนวนภาษีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนการจัดเก็บหรือโอนข้อมูลเพื่อนำส่งกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการโอนข้อมูลผ่านธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคารหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับพนักงาน

4. ข้อมูลมีความปลอดภัย ถูกต้อง แม่นยำ และลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาด

ผู้ใช้งานโปรแกรมเงินเดือนอุ่นใจได้อย่างแน่นอน เพราะโปรแกรมเงินเดือน มีระบบป้องกันที่สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ระบบยังมีการประมวลผลเงินเดือน ที่ถูกต้อง แม่นยำ รองรับการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคาร อีกทั้งยังตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินเดือน โดยจะเข้ามาช่วยจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย หมดกังวลเรื่องของความผิดพลาดได้เลย

5. มีฟังก์ชันให้เลือกใช้ได้หลากหลาย และถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เรียนรู้การใช้งานได้เร็ว

การใช้งานโปรแกรมเงินเดือนถูกออกแบบให้ผุ้ใช้งานสามารถปรับแต่งระบบ มีตัวเลือก กำหนดนโยบาย รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลาย และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี รวมไปถึงสลิปเงินเดือนของพนักงานก็มีความสวยงาม แสดงรายละเอียดของรายการรายได้ รายหัก ที่มีความถูกต้อง

จาก 5 ข้อที่ได้กล่าวไป จะเห็นได้ว่าโปรแกรมเงินเดือน Payroll มีความคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างมาก ล้วนแล้วแต่ใช้แล้วเกิดประโยชน์ ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำเงินเดือน อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นให้เลือกหลากหลาย สามารถพัฒนาและปรับให้เข้ากับองค์กรนั้นๆได้ เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น


นอกจากจะช่วยฝ่าย HR คำนวณเงินเดือนแล้ว ยังช่วยให้ฝ่าย HR ตรวจสอบข้อมูลขาดลา มาสาย ของพนักงาน และยังมีระบบที่สามารถช่วยงาน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบสมัครงานออนไลน์ ระบบลาออนไลน์ ระบบฝึกอบรมพนักงาน ระบบสวัสดิการ ระบบประเมินผล ในส่วนของผู้บริหารเองก็สามารถดูรายงานสรุปต่างๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจ เช่น การขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน โบนัสประจำปี หรือ การประเมินพนักงาน นอกจากนั้น ยังครอบคลุมไปถึงตัวพนักงานเอง ก็มั่นใจได้ว่าในการจ่ายเงินเดือนขององค์กรแต่ละครั้ง มีความถูกต้องแม่นยำ ไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน


โปรแกรมเงินเดือน Payroll เป็นเครื่องมือที่ช่วยองค์กรของคุณจัดทำเงินเดือนได้อย่างครบครัน และถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว โปรแกรมเงินเดือน จึงเป็นโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมที่สุด เพราะ ‘พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร’

โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ใช้คำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกธุรกิจ รวมถึงองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company" นอกเหนือจากนี้โปรแกรมเงินเดือน HRMI ยังมีระบบที่สามารถช่วยงาน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบสมัครงานออนไลน์, ระบบลาออนไลน์, ระบบฝึกอบรมพนักงาน, ระบบสวัสดิการ, ระบบประเมินผล โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารเงินเดือนในองค์กร และช่วยบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลที่มากกว่าโปรแกรมเงินเดือน
ข้อมูลอ้างอิงจาก : www.hr.beesuite.co , www.thitaramgroup.com

ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับงาน HR ได้ที่
บทความ: www.prosofthrmi.com
 2378
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมบริหารงานบุคคล หรือ โปรแกรม HR คือ Human Resource Management Software เป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยฝ่ายบุคคลในการจัดการงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล และยังช่วยจัดการข้อมูลของพนักงานให้เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการทำงานด้านเอกสารต่างๆ ของ HR ได้หลายประเภท
ระบบลางาน ลงเวลาออนไลน์ ESS พนักงานสามารถลงเวลาเข้า – ออกงาน ผ่านมือถือ ได้ทุกที่ ทุกเวลา หากพนักงานทำงานนอกสถานที่ ก็สามารถลงเวลาผ่านเว็บไซต์บนมือถือได้ เป็นระบบที่ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจยุคใหม่ และการทำงานยุค Work Anywhere
ระบบลาออนไลน์ Employee Self-Service (ESS) ใช้งานง่ายผ่านระบบออนไลน์ จัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคลได้เหนือกว่า และรองรับการทำงานของระบบ HRMI แบบ Real Time
เคยมีเพื่อนรุ่นพี่ท่านหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาถามว่างาน Payroll เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้าง ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปชาว HR เราจะได้รับการฝึกอบรมแต่เฉพาะเรื่องหลักๆ เช่น การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรม การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และบริหารค่าตอบแทน ซึ่งการบริหารค่าตอบแทนก็จะเรียนกันในเรื่องการโครงสร้างค่าจ้าง การวิเคราะห์งาน การประเมินผลงานเป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยทราบกันว่าแล้วขั้นตอนที่จะจ่ายเงินจริงๆ ให้กับพนักงานหรือ Payroll เขาทำกันอย่างไร
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 081-359-6920

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-096-4900 กด 2 (AUTO)

02-402-8107

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-096-4900 กด 3 (AUTO)

02-402-8138

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์