โปรแกรมบริหารงานบุคคลอะไรบ้าง ที่ใช้แล้วโดนใจทั้ง HR และพนักงานในองค์กร

โปรแกรมบริหารงานบุคคลอะไรบ้าง ที่ใช้แล้วโดนใจทั้ง HR และพนักงานในองค์กร

โปรแกรมบริหารงานบุคคล หรือ โปรแกรม HR คือ Human Resource Management Software เป็นซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยฝ่ายบุคคลในการจัดการงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล และยังช่วยจัดการข้อมูลของพนักงานให้เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการทำงานด้านเอกสารต่างๆ ของ HR ได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกงาน เอกสารขออนุมัติ ขาด ลา มา สาย รวมไปถึงเรื่องของการทำเงินเดือน payroll ที่ช่วย HR ให้สามารถคำนวณเงินเดือนพนักงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ หมดกังวลเรื่องการจ่ายเงินเดือนได้เลย

โปรแกรมบริหารงานบุคคลอะไรบ้าง ที่ใช้แล้วโดนใจทั้ง HR และพนักงานในองค์กร

ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยงาน HR ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้เข้ากับยุคดิจิตอล แล้วต้องครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งานของงานบุคคล ซึ่งในบทความนี้ เราขอแนะนำอย่างโปรแกรมเงินเดือน HRMI และ ระบบลงเวลาออนไลน์ ESS โดยแต่ละโปรแกรมสามารถทำอะไรได้บ้าง มีฟิเจอร์เด่นอะไรที่น่าสนใจ ตามไปอ่านกันได้เลย

1. โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

เครื่องมือบริหารงานบุคคล ที่ให้มากกว่า ‘โปรแกรมเงินเดือน’ ใช้คำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลาย และสามารถจ่ายเงินได้หลายงวดต่อเดือน เช่น การจ่ายโบนัสระหว่างเดือน การจ่ายงวดพิเศษ กำหนดสูตรในการคำนวณเบี้ยขยัน และสามารถกำหนดวงเงินการจ่ายเงินให้กับพนักงาน มีระบบประมวลผลเงินเดือน ถูกต้อง แม่นยำ รองรับการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคารหรือ จ่ายเป็นเงินสด มีแบบฟอร์มครบถ้วน รายงานมากกว่า 100 รายงานและสามารถ export ไฟล์ได้ เช่น สลิปเงินเดือน (Pay Slip), หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ภงด.91 ฯลฯ สำหรับยื่นกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม, กองทุนทดแทนและกรมแรงงาน รองรับการทำงานแบบกะงานปกติ, กะวน 24 ชั่วโมง และการทำงานแบบ Flexible Time ครอบคลุมทุกธุรกิจ รวมถึงองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company"โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

 • Organization : จัดการโครงสร้างองค์กร และข้อกำหนดองค์กร
 • Personnel : บันทึกข้อมูลส่วนตัวพนักงานอย่างรอบด้านโดยสามารถ Import ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ง่าย
 • Time Attendance : บันทึกตารางงานเข้า-ออกของพนักงาน สามารถกำหนดเบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าโอที และรองรับการทำงานแบบ Flexible Time
 • Payroll : คำนวณเงินเดือน/ค่าแรง (พนักงานรายเดือน, รายวัน, รายเหมา) กำหนดงวดการจ่ายได้หลายงวด รองรับกฎระเบียบของรัฐบาล, สามารถนำส่งภาษีออนไลน์ได้ และออกสลิปเงินเดือน (Pay Slip) หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ภงด.91 , 50 ทวิ ฯลฯ สามารถยื่นกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม, กองทุนทดแทนและกรมแรงงาน
 • Approve Center : ระบบอนุมัติเอกสาร สามารถตั้งระดับขั้นการอนุมัติเอกสารได้ ระบบมี e-mail แจ้งเตือน
 • Welfare & Loan : รูปแบบสวัสดิการหลากหลาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียน, กองทุน ฯลฯ สามารถสร้างกำหนดเงื่อนไขได้เองตามความต้องการ
 • Training : ระบบพัฒนาและฝึกอบรม สามารถกำหนดหลักสูตร วางแผนการอบรมรายปี และสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมนั้นได้
 • Recruitment : ระบบสรรหาบุคลากร สามารถยื่นใบสมัครได้ง่ายผ่านระบบ สามารถนัดสอบ นัดสัมภาษณ์ และ Post ข้อมูลไปยังระบบ Personnel

2. ระบบลงเวลาออนไลน์ ESS

ระบบลงเวลาออนไลน์ หรือ ระบบลาออนไลน์ ESS ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งานของงาน HR แบบครบวงจร พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว ลงเวลาออนไลน์ผ่านมือถือ ทำเรื่องลาได้ทุกประเภท ทั้งลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ดูสิทธิ์ต่างๆ ขออนุมัติลางานได้ง่ายๆ และตรวจสอบเวลางานตัวเองได้ ดูสถิติ ขาด ลา มาสาย ไปจนถึงการตรวจสอบ Pay Slip ออนไลน์ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วทันใจ โดยข้อมูลเวลาเข้าออกงาน สถานะขาด ลา มาสายจะเชื่อมต่อกับระบบ Payroll เพื่อนำไปคำนวณเงินเดือนให้พนักงาน ลดความยุ่งยากและความผิดพลาด หมดกังวลเรื่อง Payroll การจ่ายเงินเดือนได้เลยระบบลงเวลาออนไลน์ ระบบลาออนไลน์ ระบบลางานออนไลน์ ESS

ฟีเจอร์เด่นของระบบลงเวลาออนไลน์ ESS

 • ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • จัดการข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานได้อย่างครบถ้วน เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ที่ต้องการ
 • บันทึกเวลาเข้า-ออกงานผ่านระบบออนไลน์ พร้อมตรวจสอบข้อมูล ขาด ลา มาสาย ได้อย่างแม่นยำ
 • ขออนุมัติการลางานออนไลน์ เอกสารทุกประเภท ได้ทุกที่ ทุกเวลาหัวหน้างานอนุมัติได้ทันที
 • รองรับโครงสร้างขององค์กรที่ซับซ้อน แบ่งตามแผนก สาขาที่ต้องการได้ทันที
 • ระบบที่ช่วย HR คัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพที่สุด ให้สอดคล้องกับองค์กรของคุณ
 • รายงานสรุปข้อมูลต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ที่ช่วยให้พนักงาน ฝ่ายบุคคลและหัวหน้างานบริหารจัดการงาน HR ได้แบบครบวงจร เช่น ข้อมูลสรุปการมาทำงานประจำวัน รายงานการทำงาน เวลา ขาด ลา มาสาย
 • ยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะของพนักงาน ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วยระบบ Training

สรุป จะเห็นได้ว่าโปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยงาน HR ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ช่วยพัฒนาพนักงาน และบริการพนักงานทุกตำแหน่งงานในองค์กร พร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เช่น การคิดเงินเดือนพนักงานผ่านระบบ Payroll, การบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานภายในองค์กร , คำนวณ OT, เบี้ยขยัน, การขออนุมติลา , สลิปเงินเดือนออนไลน์ (Pal Slip), ยื่น ภงด.1, ประกันสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมการทำงานที่อาศัยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หากคุณสนใจโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI และ ระบบลงเวลาออนไลน์ ESS หรือสนใจทดลองใช้งานฟรี 30 วัน สามารถลงทะเบียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับงาน HR ได้ที่
บทความ: www.prosofthrmi.com
 6132
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

HR เคยเบื่อไหม... ที่ต้องกังวลกับการคำนวณเงินเดือนของพนักงานที่ต้องผิดพลาดซ้ำๆ บ่อยๆ หรือการต้องปวดหัวกับการจัดการข้อมูลขาดลามาสายของพนักงานในแต่ละเดือน ทำให้การจัดการงานฝ่ายบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ และขาดความรอบคอบ จากที่กล่าวมาข้างต้น HR และองค์กร จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป ซึ่งนั่นก็คือโปรแกรมเงินเดือน หรือ โปรแกรม payroll ในวันนี้เราจึงขอแนะนำโปรแกรมเงินเดือน HRMI กับ 5 เหตุผลดีๆ ที่องค์กรยุคใหม่ต้องชอบ เพราะโปรแกรมเงินเดือน HRMI ตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ให้มากกว่า "โปรแกรมเงินเดือน"

โปรแกรมบริหารงานบุคคล หรือ โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ในปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาโปรแกรมให้มีความยืดหยุ่นและฟีเจอร์ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และช่วยบริหารงาน บริหารเงินเดือนขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โปรแกรมเงินเดือน Payroll เป็นเครื่องมือที่ช่วยองค์กรของคุณจัดทำเงินเดือนได้อย่างครบครัน และถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว โปรแกรมเงินเดือน จึงเป็นโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมที่สุด เพราะ ‘พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร’
ระบบลางาน ลงเวลาออนไลน์ ESS พนักงานสามารถลงเวลาเข้า – ออกงาน ผ่านมือถือ ได้ทุกที่ ทุกเวลา หากพนักงานทำงานนอกสถานที่ ก็สามารถลงเวลาผ่านเว็บไซต์บนมือถือได้ เป็นระบบที่ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจยุคใหม่ และการทำงานยุค Work Anywhere
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 081-359-6920

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-096-4900 กด 2 (AUTO)

02-402-8107

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-096-4900 กด 3 (AUTO)

02-402-8138

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์