ผู้ประกันตนว่างงาน สะดวก ง่าย ไม่ต้องไปประกันสังคม

ผู้ประกันตนว่างงาน สะดวก ง่าย ไม่ต้องไปประกันสังคม


ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ว่างงาน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิกรณีว่างงาน ทาง Online ตามขั้นตอน ดังนี้


1. เข้าเว็บไซต์ กรมการจัดหางาน
ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th ลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digital ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

2. เข้าระบบ (Login) โดยใช้ User /Password ที่ลงทะเบียน Digital ID เพื่อลงทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวตามนัดหมายเพียงกรอกข้อมูลรายละเอียดพร้อมแนบไฟล์ภาพบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน(Book Bank) **โดยผู้ประกันตนไม ่ต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก**

3. รายงานตัวตามกำหนดนัดหมาย โดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเป็นการยืนยันการรายงานตัว

**กรณีไม่สามารถลงทะเบียนว่างงานผ่าน Online ได้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0 2246 9292 หรือสอบถาม ข้อมูลเบื้องต้นที่สายด่วน โทร. 1506 กด 2 และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่/จังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ**

**ผู้ประกันตนตามมาตรา 33จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน**


สามารถอ่านบทความน่าสนใจอื่นๆได้ ที่นี่ คลิ๊ก!


ที่มา : LINK

 81
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์