8 องค์ประกอบของการบริหารงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร

8 องค์ประกอบของการบริหารงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร8 องค์ประกอบของการบริหารงาน

แนวคิดการบริหารงานแบบ Just-In-Time HR เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่กระทบเป้าหมายการบริหารงาน รวมทั้ง ยังเป็นการกระจายอำนาจการทำงาน HR ลงไปที่ระดับหัวหน้างานโดยตรง

โดยมีที่มา มาจากระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ช่วยควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุด ลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด และขจัดความสูญเปล่าจากการผลิตที่มากเกินความต้องการ

1. การจ้างบุคลากรเมื่อจำเป็น (Just-in-Time Staffing)

บางช่วงเวลา องค์กรอาจต้องการจ้างงานชั่วคราวก็ติดต่อบริษัท Agency เพื่อคัดคนที่มีประสบการณ์และทักษะเฉพาะทางที่ตรงกับความต้องการ ทำงานทั้งแบบ On-site และ On-line ตามระยะเวลาที่ยืดหยุ่น

2. การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการให้รวดเร็วและมีคุณภาพโดย Outsource

งานที่ใช้เวลามากให้คนอื่นทำแทน เช่น การเช่าระบบ Cloud-based แทนการติดตั้ง Server จัดเก็บข้อมูล

3. การทำงานจากบ้าน (Work from Home)

และหมุนเวียนพนักงานเข้าทำงานสลับวัน ทำให้องค์กรสามารถลดการเช่าพื้นที่สำนักงาน พื้นที่จอดรถ และค่าสาธารณูปโภค

4. การสร้างฐานข้อมูลพนักงานให้ครบถ้วนและเก็บไว้บนระบบ Cloud-based

สามารถเรียกใช้ได้ทันที (Real Time Data Management) สามารถวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว

5. การกำหนดทีมเฉพาะกิจ (Ad-hoc Project Team)

จากส่วนงานต่างๆ รับผิดชอบในแต่ละประเด็นสำคัญ สามารถทำงานสอดประสานทั้งองค์กร

6. การกระจายอำนาจ (Empowerment) งาน HR

ให้ส่วนงานตัดสินใจได้เองภายใต้กรอบที่ยืดหยุ่น

7. การสร้างโอกาสในการเรียนรู้เมื่อจำเป็น (Instant Learning)

พนักงานสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแพลตฟอร์มที่ให้บริการ เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงาน หรือแนวทางในการแก้ปัญหา

8. การให้รางวัลทันทีเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Instant Recognition & Awards)

พนักงานจะตอบสนองด้านบวกต่อคำชมเชยหรือรางวัลที่ให้โดยทันที และโดยไม่คาดฝัน

สามารถอ่านบทความน่าสนใจอื่นๆได้ ที่นี่ คลิ๊ก!!


ที่มา : LINK

HR
 32
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์