บริหารงานทางไกลอย่างไรไม่ให้รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของพนักงาน

บริหารงานทางไกลอย่างไรไม่ให้รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของพนักงาน


ตอนนี้หลายๆบริษัทอาจเริ่มใช้นโยบาย Work From Home กันอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา ซึ่งการ Work From Home นั้นก็อาจจะนำมาซึ่งความไม่สะดวกในการบริหารงานหรือขาดความต่อเนื่องในการส่งต่องาน เกิดเหตุสะดุดขัดข้องขึ้นได้ง่ายๆ และอาจจะนำมาซึ่งปัญหาเช่น บางคนอาจจะขาดสมาธิหรือแรงจูงใจในการทำงาน Productivity ลดลง เป็นต้น

หัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของลูกน้อง แต่จะมีวิธีการตรวจสอบการทำงานทางไกลอย่างไรให้ได้ผลดี ลูกน้อง Happy และได้งานที่มีประสิทธิภาพด้วย ขอแนะนำเทคนิค 3 ข้อสำหรับการตรวจสอบการทำงานทางไกลที่ได้ผล ดังนี้

1. แจ้งให้พนักงานทราบถึงเหตุผลที่ต้อง Monitor การทำงานและกำหนดเป็นนโยบาย
• เหตุผลที่ต้อง Monitor การทำงานของพนักงานคืออะไร
• อะไรที่จะตรวจสอบบ้าง เช่น เวลาในการทำงาน , Workscreens, Social Media, Internet Usage ว่าเกี่ยวข้องกับงานที่ทำมากน้อยแค่ไหน
• ลักษณะในการ Monitor เป็น Video Monitoring, Audio Monitoring หรือ Digital Monitoring
• ระยะเวลาในการ Monitor พนักงาน เช่น เป็นการ Monitor การทำงานของพนักงานในช่วงเวลาทำงานเท่านั้น

2. สร้างมาตรฐานการทำงานให้ชัดเจนวันต่อวัน
เพราะการตรวจสอบการทำงานนั้นเป็นไปเพื่อรักษามาตรฐานของงานเอาไว้ หากไม่มีการตรวจสอบการทำงานเลยก็อาจจะไม่รู้ว่าพนักงานดำเนินงานไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว แต่หากตรวจสอบมากเกินไปจนกลายเป็นกดดันก็อาจกลายเป็นรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องกำหนดให้ชัดเจนเป็นมาตรฐานการทำงานวันต่อวัน เช่น เป้าหมายของวันนี้คืออะไร หากวันนี้ไม่ achieve เป็นเพราะอะไร ต้องแก้ไขอย่างไร เป็นต้น

3. ใช้โปรแกรมหรือ Application ช่วยให้การบริหารงานทางไกลง่ายขึ้น
- แอปสำหรับการประชุมหรือคุยงาน เช่น Slack , ZOOM , Discord , Google Meet , Microsoft Team
- แอปสำหรับการวางแผนการทำงาน เช่น Trello , Google Calendar, Toggl , Microsoft Team , Asana , Notion
- แอปสำหรับแชร์ รวบรวมข้อมูล เช่น Google Drive , Dropbox , One Drive , iCloud
- แอปสำหรับการวางไอเดีย เช่น Workplace , Microsoft One Note , miro
- แอปสำหรับการ Screen Sharing เช่น Team Viewer , ZOOM , Lark , Join.me , Flock

ซึ่งแอพพลิเคชั่นทั้งหมดนี้จะช่วยให้การตามงาน การตรวจสอบงานเป็นไปง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องโทรหรือพิมพ์ไลน์ให้เสียเวลา และยังได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วนอีกด้วย

สุดท้าย การ Work From Home นั้นอาจตอบไม่ได้ว่า Productivity และมาตรฐานของงานจะดีขึ้นหรือแย่ลง และมันอาจจะไม่เกี่ยวกับการ Monitor การทำงานของพนักงานเพียงอย่างเดียว เพราะก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมตอนทำงาน การเข้าถึงของเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและความพร้อมของอุปกรณ์การทำงานด้วย การ Monitor อาจเป็นเพียงปัจจัยหนี่งที่ทำให้มั่นใจขึ้นว่าพนักงานทำงานเป็นอย่างไร กระบวนการทำงานอยู่ในขั้นตอนไหน และพบอุปสรรคใดบ้างเพื่อจะทำให้สามารถช่วยเหลือ แก้ไขได้อย่างทันท่วงที


บทความโดย : How to Maintain Employee Monitoring Ethics at Work
 101
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์