โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) คืออะไร?

โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) คืออะไร?


      เป็นที่ทราบกันดีว่า…...การทำบัญชีถือเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ก็ตาม ดังนั้นทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบัญชี หรือโปรแกรมบัญชีที่ง่ายต่อการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ซอฟต์แวร์บัญชี หรือโปรแกรมบัญชีเป็นแอพพลิเคชั่นพื้นฐานที่ช่วยให้นักบัญชีสามารถทำบัญชี สำหรับการตรวจสอบภายในและภายนอกได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากการตรวจสอบ เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินสถานะทางการเงินของธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายผ่านเครื่องมือทางการเงิน เช่นบัญชีแยกประเภท บัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้ การซื้อขายหุ้น สินค้าคงคลังและการเรียกเก็บเงินต่าง ๆ 

      การนำระบบบัญชีที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำบัญชีจะช่วยลดต้นทุน และสามารถจัดการบัญชีเงินเดือน การชำระเงินตามช่องทางอื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้กว้างขึ้น

      โปรแกรมบัญชีที่ดีจะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ไม่เพียงแต่จะสามารถนำเสนอการสรุปอย่างรวดเร็ว หรือการนำเสนอกำไรขาดทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลในการทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ อีกด้วย 

      ในปัจจุบันสำนักบัญชี ได้เริ่มนำโปรแกรมบัญชีมาเริ่มใช้งานในการจัดทำบัญชีให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่รับบริการแล้ว เพราะง่ายต่อการบัญทึกบัญชี การทำรายงานและการจัดการคำนวนทางด้านการเงินและภาษี หากคุณคิดว่าโปรแกรมบัญชียังไม่ปลอดภัยหรือยังไม่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากพอ สามารถกลับไปใช้การวางระบบบัญชีแบบเดิมได้ เพราะโปรแกรมบัญชีส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการแบบรายเดือน

       อย่างไรก็ตาม หากคุณมีโปรแกรมบัญชีแล้ว คุณก็ต้องมีนักบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะสิ่งที่ธุรกิจห้ามลืมเลยคือ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย

ที่มา : https://www.ar.co.th/kp/th/550

 523
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์