เจลแอลกอฮอล์ไม่ได้มาตรฐาน Covid19

เจลแอลกอฮอล์ไม่ได้มาตรฐาน Covid19

ตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย โดยกำหนดให้ต้องมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบร้อยละ 70 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้มีการเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและเรียกเก็บคืนเครื่องสำอาง (เจลแอลกอฮอล์) ที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 โดยมีรายชื่อเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมด 24 รายการ ดังนี้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ผ่านการรองรับมาตราฐานกรมสรรพากร เพื่อการลงบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำ เลือกโปรแกรมบัญชีจาก Prosoft
 297
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์