ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ในอดีตที่ผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยียังไม่มากนัก จึงทำให้การทำงานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแรงงานมนุษย์ ต่อมามนุษย์ได้มีการพัฒนาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากมายและเกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนั้นยังเกิดการขยายตัวขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการผลิตวัตถุและเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆขึ้นมาใช้ งานแทนแรงงานของมนุษย์และก่อให้เกิดความต้องการเครื่องมือที่จะนำมาช่วยใน การเพิ่มผลผลิต ช่วยในการลดต้นทุน ช่วยเก็บรักษาข้อมูล ช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่ดี และสามารถใช้เครื่องมือนั้นในการวิเคราะห์งานขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะเจริญเติบโตและมีความซับซ้อนมากขึ้นก่อให้เกิดผลกำไรสูงขึ้นดังนั้น นักบัญชีจึงได้พัฒนาการทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ดังนี้

1.ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ประหยัดเวลา ได้งานที่รวดเร็วและถูกต้อง
3. แสดงรายงานได้รวดเร็ว อ่านง่ายและชัดเจน
4. ทันต่อการส่งรายงานให้หัวหน้างาน ทันต่อการส่งให้กรมสรรพากรกรณีที่เป็นรายงานภาษีต่างๆ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าปรับหากส่งล่าช้า
5. ได้รูปแบบงบการเงินตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
6. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งมีผลต่อกำไรของกิจการ
7. ก่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล และทำให้ความลับของกิจการไม่รั่วไหล
8. ทำให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจได้ง่าย

 200
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์