Prosoft Fixed Assets

Prosoft Fixed Assets

โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการระบบทรัพย์สิน

 

Prosoft Fixed Assets : โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการระบบทรัพย์สิน

นอกจากนี้ยังรองรับกรณีที่มีการซื้อสินทรัพย์จากต่างประเทศด้วย นอกจากจะเป็นทะเบียนสินทรัพย์แล้ว โปรแกรมยังรองรับในกรณีมีการปันส่วนสินทรัพย์ การโอนย้ายสินทรัพย์ รวมไปถึงการขาย หรือเลิกใช้สินทรัพย์ ทำให้ทราบกำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทันทีที่บันทึกรายการ นอกจากนี้ยังสามารถ Post การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาจาก Fixed Assets ไปยังโปรแกรมบัญชีของโปรซอฟท์ได้ทันทีอีกด้วย สะดวกลดขั้นตอน และ ประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 • สามารถกำหนดประเภทสินทรัพย์ รหัสแผนกที่ใช้สินทรัพย์ สถานที่ตั้งสินทรัพย์ได้ เพื่อให้ทราบว่าสินทรัพย์อยู่ที่ใด
 • สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ขาย ที่อยู่ และโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อ ภายหลัง
 • สามารถกำหนดรุ่นสินทรัพย์ และยี่ห้อสินทรัพย์ได้
 • สามารถกำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบต่อสินทรัพย์ได้
 • สามารถบันทึกประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้โดยละเอียด เช่น ชื่อสินทรัพย์อะไร? ประเภทสินทรัพย์? เป็นของแผนกอะไร? ตั้งอยู่ที่ไหน? ซื้อมาเมื่อ ไหร่? ซื้อจากใคร? วันเดือนปีที่ซื้อ หรือได้มา? ราคาเท่าไหร่? บริษัทที่รับประกัน อายุประกัน เบี้ยประกัน วันสิ้นสุดประกัน ฯลฯ
 • สามารถบันทึกการขายสินทรัพย์ได้ เพื่อทำให้ทราบว่ามีกำไรและขาดทุนเท่าใดจากการขายสินทรัพย์ และโปรแกรมจะหยุดคำนวณค่าเสื่อมราคา ณ วันที่ขาย และมีสถานะแจ้งให้ทราบด้วยว่าสินทรัพย์ถูกขายออกไป
 • สามารถบันทึกการยกเลิกการใช้สินทรัพย์ได้ กรณีสินทรัพย์ชำรุดเสียหายไม่สามารถนำมาใช้งานได้ และโปรแกรมจะหยุดคำนวณค่าเสื่อมราคา ณ วันที่ยกเลิกการใช้ และมีสถานะแจ้งให้ทราบว่าสินทรัพย์ถูกยกเลิกการใช้งาน
 • สามารถบันทึกรายละเอียดการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ได้ เพื่อเป็นการเก็บประวัติสินทรัพย์
 • สามารถบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างได้ ทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายจ่ายที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินนั้นๆ โดยละเอียดและเมื่อสินทรัพย์ก่อสร้างเสร็จ สามารถ Post ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาบันทึกเป็นมูลค่าสินทรัพย์ได้ สามารถบันทึกการโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนกได้
 • สามารถบันทึกรายการตรวจนับสินทรัพย์
 • สามารถบันทึกรูปภาพของสินทรัพย์แต่ละตัวได้
 • การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สามารถ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ
 • สามารถกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาได้เอง เช่น 20%, 33% เป็นต้น
 • สามารถเรียกดูรายงานค่าเสื่อมราคาได้ตลอดเวลา ตามช่วงวันที่ที่ต้องการเรียกดู โดยโปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติ

 

 5754
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์