ความเป็นมา

ความเป็นมา

พ.ศ. 2561

เปิดตัวซอฟท์แวร์ HRMI Version 8

พ.ศ. 2560

พัฒนาซอฟท์แวร์ HRMI Version 8 ให้รองรับ Multi-Company และ Flexible Time

พ.ศ. 2557

พัฒนาซอฟท์แวร์ ESS Version 8 (Web Application) รองรับทุก Device

พ.ศ. 2556

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 10.0

พัฒนาซอฟท์แวร์ HRMI (Window Application) - Module Job Control

พ.ศ. 2555

พัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb Version 1

พัฒนาเว็บไซต์หางานออนไลน์ LionJob.com Version 2

ได้รับการรับรองกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IES 29110 Basic VSE Profile

พ.ศ. 2554

เปิดตัวเว็บไซต์โฆษณาสินค้าออนไลน์ B2BThai.com Version 2

พ.ศ. 2553

พัฒนาซอฟท์แวร์ ERP (Web Application)

พัฒนาซอฟท์แวร์ HRMI (Web Application)

พัฒนาซอฟท์แวร์ CRM (Web Application)

พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารและติดตามยานพาหนะ GPS

พัฒนาซอฟท์แวร์ E-Mail Marketing

พัฒนาซอฟท์แวร์ Hotel

พัฒนาเว็บ Template และเว็บ Service ให้บริการด้านการขาย การตลาด และการบริการ

พ.ศ. 2552

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 9.0

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI

พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานขาย CRM

พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS

เปิดตัวเว็บไซต์หางานออนไลน์ LionJob.com

เปิดตัวเว็บไซต์โฆษณาสินค้าออนไลน์ B2BThai.com Version 1

พ.ศ. 2551

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 7.0

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI

พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานขาย Prosoft CRM

พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro

พ.ศ. 2550

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 7.0

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI

พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานขาย Prosoft CRM

พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro

พ.ศ. 2549

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 6.0

พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro

พัฒนาซอฟท์แวร์ควบคุมเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือ BioScan

พ.ศ. 2548

พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ควบคุมเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือ Prosoft BioScan

ได้รับมาตรฐานการพัฒนาซอฟท์แวร์ TQS Level 2

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000

พ.ศ. 2547

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 5.0

พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคล HR-Pro

พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro

พ.ศ. 2546

ขยายกิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15.5 ล้านบาท จำนวนพนักงาน 80 คน

ได้รับมาตรฐานการพัฒนาซอฟท์แวร์ TQS จากสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 5.0

พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคล HR-Pro

พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro

พ.ศ. 2545

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 4.0

พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคล HR-Pro

พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro

พ.ศ. 2544

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 3.0

พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคล HR-Pro

พ.ศ. 2543

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 2.0

พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคล HR-Pro

พ.ศ. 2541

พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 1.0 ทำงานบน Windows

พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์เงินเดือน Prosoft Payroll

พ.ศ. 2538

เริ่มกิจการ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี ProSpeed ทำงานบน DOS

 4718
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 081-359-6920

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-096-4900 กด 2 (AUTO)

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-096-4900 กด 3 (AUTO)

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์