Prosoft CRM

สร้างยอดขายอันดับ 1 ด้วย Prosoft CRM โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Prosoft CRM

 

Customer Relationship mangaement โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งระบบ Sale Force, Marketing Automation และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อการบริหารให้ง่ายขึ้น

ในภาวะสถานการณ์โลกปัจจุบันที่อยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสถานการณ์แวดล้อมด้านตลาด มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนคู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งเสริมให้ลูกค้า "มีอำนาจมากขึ้น" ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไปซื้อสินค้าและบริการจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ง่ายขึ้นลูกค้าในภาวะนี้คาดหวังมากขึ้นว่าจะได้รับการเสนอขายสินค้าและบริการในแบบเฉพาะที่ตนเองต้องการ (Personalized or Customized) มีคุณค่าสูงขึ้นและสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผู้บริหารที่ต้องการก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องทำความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อคาดการณ์และสนองตอบความท้าทายนี้ด้วย

 

 

ระบบที่ใช้บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้

ระบบที่ช่วยในการบริหารทีมงานขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย โดยสามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างรวดเร็วสามารถตรวจสอบข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายได้ เพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์ในการขายได้อย่างชัดเจนว่าจะสามารถปิดการขายได้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้ยอดขายต่อพนักงานขายแต่ละรายเพิ่มขึ้นระยะเวลาในการปิดการขายสั้นลงรวมทั้งไม่ต้องเสียเวลาไปกับระบบเอกสารที่ต้องทำในแต่ละวัน เนื่องจากเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น การสูญเสียลูกค้าน้อยลงทำให้รายได้ขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อ่านเพิ่มเติม...

ระบบที่ช่วยในการบริหารและวางแผนการตลาด

ระบบที่ช่วยในการบริหารและวางแผนการตลาดเพื่อสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแผนการตลาดที่ออกมามีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด โดยดูจากอัตราการตอบรับจากลูกค้าว่าเป็นอย่างไรต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละ Campaign มีเท่าใดเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการลงทุนได้อย่างถูกต้องและนำมาตัดสินใจในการทำการตลาดครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม...

Service Management

บริการลูกค้าแต่ละราย และการถาม-ตอบ Case ต่าง ๆ กับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการทำงานอย่างชัดเจนและรัดกุมสามารถช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนรวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยู่ในระดับใดเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม...

ระบบที่ใช้ในการกำหนดงบประมาณของบริษัท

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดงบประมาณของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างงบประมาณ ที่ตั้งไว้ กับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยโปรแกรมบัญชีจะแสดงผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินบาทและเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รายได้,ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้นภายในบริษัทนอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดงบประมาณแยกตามแผนก,แยกตาม Job ด้วย อ่านเพิ่มเติม...

ระบบที่ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรอย่างง่ายดายสามารถมองเห็นสถานการณ์

ระบบที่ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรอย่างง่ายดายสามารถมองเห็นสถานการณ์ ขององค์กรได้ชัดเจนว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไร เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารได้ดี ยิ่งขึ้นสามารถแสดงให้เห็นทั้งในรูปแบบกราฟและรูปแบบรายงานง่ายต่อการดูและการนำไปใช้งานโดยไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง สามารถช่วยตัดสินใจได้ทันที อ่านเพิ่มเติม...

CRM Automation

CRM Automation

เครื่องมือที่ช่วยในการทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Marketing ซึ่งช่วยในการส่งอีเมล์อัตโนมัติทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและยังช่วยสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดความภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัทได้

 24246
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 081-359-6920

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-096-4900 กด 2 (AUTO)

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-096-4900 กด 3 (AUTO)

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี

กรอกข้อมูลติดต่อ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
โดยระบบจะส่งข้อมูลการทดลองใช้งานโปรแกรม
ผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

ฟอร์มการติดต่อ [product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
รหัส MA :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ผลิตภัณฑ์ :
เรื่อง :
รายละเอียด :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์