ธุรกิจเหล็ก

ธุรกิจเหล็ก

bg

อุตสาหกรรมเหล็กมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเหล็กมีความจำเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีส่วนสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น ประเทศไทยมีตลาดเหล็กที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง ซึ่งเกิดจากความต้องการใช้เหล็กในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ

ธุรกิจเหล็ก
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ ให้กับธุรกิจเหล็ก เช่น ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานขาย และ ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

  • รองรับหน่วยนับขนาน ตั้งแต่ระบบซื้อ ระบบขาย และ บริหารสินค้าคงคลัง เช่น
    บันทึกซื้อใช้หน่วยนับ ‘แผ่น’ บันทึกขายใช้หน่วยนับ ‘เส้น’ รายงานแสดง 2 หน่วยนับ ‘แผ่น’ และ ‘เส้น’ หรือสามารถแสดง รายงานเทียบระหว่างหน่วยนับขนานและ
    หน่วยนับหลักได้
  • หน้าจอบันทึกและรายงานรองรับจุดทศนิยม 0-4 ตำแหน่ง
  • สร้างแบบฟอร์มได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย,ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ ฯลฯที่สามารถบ่งชี้หน่วยนับและอัตราส่วนหน่วยนับได้มากกว่า 1

1. หน้าจอกำหนดสินค้า

2. หน้าจอบันทึกซื้อ

3. หน้าจอบันทึกขาย

4. ตัวอย่างรายงาน Compare Unite

ลูกค้าอ้างอิง

 135
ผู้เข้าชม

ฟอร์มการติดต่อ ลงทะเบียนธุรกิจเหล็ก

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
รหัส MA :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ผลิตภัณฑ์ :
เรื่อง :
รายละเอียด :
captcha
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์