3 เหตุที่ผลต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.

3 เหตุที่ผลต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.แท้ที่จริงแล้วการยื่นภาษีทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่เรียกว่ายื่นแบบ ภ.ง.ด. หรือแบบภาษีเงินได้ เป็นหน้าที่ที่พึงกระทำ เพราะรัฐให้สิทธิเราในการประเมินตนเองและยื่นแบบ ภ.ง.ด.ส่วนจะเสียภาษีหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง


3 เหตุผลที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.

  1. เป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะสำหรับพลเมืองดีที่ได้ยื่นแบบโดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ไม่มีการหลีกเลี่ยงหรือหนี เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ สังเกตได้ว่าหลายๆ หน่วยงานใช้การยื่นแบบเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสุจริต โปร่งใส

  2. เป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีสัมมาอาชีพที่สุจริตอันจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง

  3. เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. และชำระภาษีเงินได้ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อให้เกิดรายได้ของประเทศที่จะกระจายไปสู่ผู้ที่ด้อยโอกาส มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ในทางตรงกันข้ามการไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย อาจต้องรับโทษทั้งทางแพ่งคือเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และทางอาญาคือค่าปรับทางอาญาและโทษจำคุก

 
ยื่นภาษีกลางปีเรื่องต้องรู้

          นอกจากการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาช่วงต้นปี ปีละ 1 ครั้งที่หลายๆ คนคุ้นเคยคือ ภ.ง.ด. 90 และ 91  ในช่วงกลางปีเป็นช่วงที่มีการยื่นภาษีหรือประมาณการเพื่อยื่นแบบเสียภาษีครึ่งปีด้วย สำหรับบุคคลธรรมดาคือ ภ.ง.ด. 94 ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ 2 ครั้งใน 1 รอบระยะเวลาบัญชีคือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 150 วันหลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี แบบ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน ส่วนเหตุผลที่จะต้องมีการประมาณการครึ่งปีก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี บรรเทาภาระภาษีที่ต้องจ่าย  ส่งเสริมความสมัครใจในการเสียภาษี และเพื่อให้รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รวดเร็วขึ้น

ที่มา : 
คุณหนึ่งฤทัย ดารดาษ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีฝ่าย 31 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

 257
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์