กรมอนามัย แนะหลัก '5 ล.' การบริโภคน้ำ ช่วยเลี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย แนะหลัก '5 ล.' การบริโภคน้ำ ช่วยเลี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย แนะหลัก '5 ล.' การบริโภคน้ำ ช่วยเลี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลน้ำบริโภคในชีวิตประจำวันของประชาชน ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเชื้อจะสามารถอยู่บนพื้นผิวได้หลายชั่วโมงจนถึงหลายวันตามชนิดพื้นผิว เช่น อลูมิเนียม 2-8 ชม. เหล็ก สแตนเลส 2 วัน แก้ว 4 วัน และพลาสติก 5 วันซึ่งหากไม่มีการทำความสะอาดหรือ ใช้ภาชนะเหล่านี้ร่วมกันอาจทำให้เชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนตามภาชนะดังกล่าว และทำให้ติดต่อไปยังผู้อื่นได้ ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับประชาชนเพื่อจัดการสุขาภิบาลน้ำบริโภคอย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีการปฏิบัติที่แนะนำ คือ ให้ยึดหลัก 5 ล. ดังนี้


ล. เลือก
 ให้เลือกน้ำดื่มที่สะอาด ได้แก่ น้ำดื่มบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย. น้ำประปาใส มีกลิ่นคลอรีนอ่อน ๆ และน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีสภาพตู้สะอาด เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดเวลา 
ล. ล้าง ต้องล้างภาชนะที่ใช้บรรจุ หรือใช้ดื่มน้ำให้สะอาดทุกครั้งทั้งภายนอก และภายใน จากนั้นควรฆ่าเชื้อโรคด้วยการต้มในน้ำเดือด หรือแช่ในน้ำคลอรีน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 2 นาที หรือ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 1 นาที
ล. ลด ให้ลดการสัมผัสจุดที่สัมผัสน้ำ เช่น ก๊อกน้ำดื่ม พื้นผิวภายในภาชนะ แต่หากจำเป็นต้องสัมผัสในกรณีของการเปลี่ยนถังน้ำ เปลี่ยนไส้กรอง ควรล้างมือให้สะอาด หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ และเมื่อต้องรอกดน้ำจากตู้น้ำดื่ม
ควรลดความใกล้ชิดโดยว้นระห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร
ล. เลี่ยง ให้เลี่ยงการใช้บริการน้ำดื่มร่วมกัน ควรเตรียมน้ำดื่มใส่ภาชนะบรรจุเฉพาะตนเอง และเลี่ยงความสับสน โดยทำสัญลักษณ์ หรือเขียนชื่อบนภาชนะน้ำดื่มของตนเองไม่ให้ปะปนกับผู้อื่น
ล. เลิก ต้องเลิกใช้ภาชนะดื่มน้ำร่วมกัน เช่น แก้ว จอก ขัน ควรแยกใช้ส่วนตัวหรือแบบใช้ครั้งเดียว

 
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ผ่านการรองรับมาตราฐานกรมสรรพากร เพื่อการลงบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำ เลือกโปรแกรมบัญชีจาก Prosoft
 86
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์