มาตรฐานฯ e-Tax Invoice & e-Invoice

มาตรฐานฯ e-Tax Invoice & e-Invoiceการจัดทำใบกำกับภาษี และใบรับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลายมือชื่อดิจิทัลส่งให้คู่ค้า

และต้องนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มีข้อเสนอแนะและแนวทางการในจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Programmer, Developer 

 

1)  ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

      ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ ขมธอ. 3-2560 

      ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://standard.etda.or.th/einvoice

      แนะนำบริการ 

  • ตัวอย่าง Source Code สำหรับสร้างใบกำกับภาษีในรูปแบบ XML 

      https://github.com/ETDA/soda-etax 

  • ดาวน์โหลด ไฟล์XSD สำหรับตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล  

      https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/support/download#top

      หรือตรวจสอบโครงสร้าง XML ผ่านเว็บไซต์

      https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/support/validateschema#top

      ตัวอย่างSource code สำหรับการสร้างไฟล์ PDF/A-3 

     https://github.com/ETDA/PdfAConverter

 

 2)  ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

       ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ขมธอ. 14-2560

       ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://standard.etda.or.th/?p=7069

       แนะนำบริการ 

  • ดาวน์โหลดวิธีการจัดทำและลงลายมือชื่อดิจิทัลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบXML

         https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/support/manual#top

         หรือ เข้าเมนูสนับสนุน > คำแนะนำ/คู่มือ

         และตัวอย่าง Source Code การสร้างลายมือชื่อดิจิทัลแบบ XAdES  https://github.com/ETDA/etax-xades 


 3)  การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3 ขมธอ.11-2560

       ดาวน์โหลดเอกสารที่  https://standard.etda.or.th/?p=7259

                     PDF to PDFA3   https://github.com/ETDA/PdfAConverter

                     PDF Signing      https://github.com/ETDA/PDFSigningAndTimestamp

 

     อ้างอิง : หลักสูตรฝึกอบรม workshop สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ETDA  

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ผ่านการรองรับมาตราฐานกรมสรรพากร เพื่อการลงบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำ เลือกโปรแกรมบัญชีจาก Prosoft
 1916
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์