พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คืออะไร

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คืออะไรพ.ร.ก. คือ กฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษแก่รัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
**ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 18)

6 ข้อห้าม ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
1.ห้ามออกจากบ้านในเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
2.ห้ามชุมนุม รวมตัว มั่วสุมกัน หรือทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
3.ห้ามเสนอข่าว เผยแพร่หนังสือพิมพ์ สื่ออื่น ๆ หรือบิดเบือนข่าวสารที่ทำให่ประชาชนหวาดกลัว
4.ห้ามใช้ยานพาหนะ เส้นทางคมนาคม
5.ห้ามเข้าไปอยู่ในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ
6.ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยหรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

อำนาจเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
1.มีอำนาจจับกุมผู้ต้องสงสัย
2.มีอำนาจออกคำสั่งให้บุคคลต้องสงสัยมารายงานตัว
3.มีอำนาจออกคำสั่งยึดอาวุธ
4.มีอำนาจออกคำสั่งตรวจค้น รื้อ ทำลาย
5.มีอำนาจออกคำสั่งตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพ์
6.ให้กระทำการใด ๆ เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของประเทศและประชาช
7.มีอำนาจออกคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดออกไปนอกประเทศ
8.มีอำนาจสั่งการให้ต่างด้าวออกไปนอกประเทศ หากเป็นผู้ต้องสงสัย
9.การซื้อ ขาย ใช้ หรือมีอาวุธครอบครอง ซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
10.ออกคำสั่งให้ทหารช่วยเจ้าหน้าที่ หรือตำรวจ ระงับเหตุร้าย

ที่มา : www.dharmniti.co.th
 285
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์