วิธีดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

• ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน

การแสดงออกของคุณไม่ว่า จะผ่านทางการกระทำหรือคำพูดล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณให้เกียรติพวกเขา หรือไม่ การแสดงสีหน้า ภาษาท่าทาง และถ้อยคำที่พูดออกมาสะท้อนว่าคุณคิดอย่างไรกับพวกเขา จงแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจต่อสิ่งที่พวกเขาแต่ละคนได้ทำให้คุณ แม้กระทั่งในขณะที่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษ เพียงทำงานในหน้าที่อย่างตั้งอกตั้งใจ คุณก็อย่าได้รีรอที่จะชื่นชมพวกเขาอย่างเปิดเผยและชัดเจน

 

• แบ่งปันวิสัยทัศน์ของผู้นำ ย้ำชัดเป้าหมายและทิศทาง

ทำให้พวกเขารู้สึกว่า ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าตัวเขาเองและงานในหน้าที่ของเขา ในฐานะที่เขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เขาควรมีโอกาสได้รับทราบถึงภาพรวมของพันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร ให้พวกเขาได้รับทราบเป้าหมายสำคัญและทิศทางขององค์กร โดยคุณควรอธิบายให้เขาทราบถึงความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลและจับต้องได้ หากแผนการต่างๆ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี อย่าลืมที่จะแบ่งปันผลของความสำเร็จให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

 

• เชื่อใจพวกเขา 

เชื่อในความตั้งใจที่จะ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจลงไปแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม้แต่ในตอนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเลือกไหนถูกหรือผิด โดยปกติแล้วคนเราหาคำตอบได้เสมอว่าสิ่งไหนถูกต้อง เพียงแต่ต้องมีเวลาได้คิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน คุณคือคนที่คอยสนับสนุนพวกเขา ให้ข้อมูลแก่พวกเขาหรือชี้วิธีเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้เขามีหลักมีแนวทางในการคิดตัดสินใจที่ถูกต้อง

 

• ให้อำนาจและโอกาส 

การเป็นผู้นำไม่ใช่แค่ มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำ แต่ควรให้เขาได้ทำงานสนุกๆ ท้าทายความสามารถบ้างเช่น ให้เขาได้เป็นตัวแทนในการประชุมครั้งสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ องค์กรในอนาคต ให้เขาได้มีโอกาสตัดสินใจเพื่อแสดงถึงศักยภาพที่เขามีให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สายตาของลูกค้าและบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เขาได้เติบโตและพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

 

• ให้ฟีดแบกเป็นประจำ

การให้ฟีดแบกในสิ่งที่ พวกเขาทำเปรียบเหมือนการให้รางวัลในเวลาที่เขาทำสิ่งนั้นได้ดี ในขณะเดียวกันก็เป็นการเตือนให้รู้ตัวหากพวกเขากำลังหลงทาง ฟีดแบกเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการทำงานสำหรับพวกเขาต่อไป ที่สำคัญคุณควรให้ฟีดแบกที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้พวกเขาได้นำไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะของเขาให้ดียิ่งขึ้น

 

• จัดการกับปัญหา ไม่ใช่ที่ตัวปัญหา

เมื่อปัญหาเกิดขึ้น ให้ถามว่ากระบวนการทำงานในส่วนไหนที่ทำให้พวกเขาล้มเหลว ไม่ใช่กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของพวกเขาหรือใครคนใดคนหนึ่ง สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น คือการพยายามชี้ตัวและลงโทษผู้ที่ทำผิด สิ่งที่คุณควรทำคือ ให้โอกาสเขาได้พูดในสิ่งที่เขาคิด ส่วนคุณก็รับฟังเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วตั้งคำถามเพื่อนำทาง เป็นการถามนำไม่ใช่บอกให้ทำหรือแก้ปัญหาให้เขา เมื่อพนักงานแบกปัญหามาหาคุณ ให้ถามเขาว่า เขาคิดว่าเขาควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร หรือถามว่า เขาคิดว่าขั้นตอนต่อไปที่ควรทำคืออะไร วิธีนี้เป็นการกระตุ้นให้เขาฝึกคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการดึงศักยภาพและความรู้ของเขาออกมา ให้เขาได้เติบโต ก้าวหน้าต่อไป

 

• ให้รางวัลและยอมรับในความสามารถของพนักงาน

เมื่อใดก็ตามที่พวกเขา รู้สึกว่าได้รับผลตอบแทนต่ำ หรือได้ตำแหน่งต่ำกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นอยู่ ถูกผู้บริหารมองข้าม ไม่ชื่นชมยินดีกับผลงานของเขา ไม่ซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทำ เมื่อนั้นคุณอย่าได้คาดหวังให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เพราะเมื่อเขาอุทิศตนให้กับงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่ เขาก็สมควรได้รับสิ่งตอบแทนจากความทุ่มเทนั้น แต่หากเขาไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวัง กำลังใจและพลังที่มีย่อมลดน้อยถอยลงไปเป็นธรรมดา สิ่งที่คุณควรทำคือ ให้รางวัลพวกเขา แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเขา

 

ทั้งหมดนี้เป็นหลักทางจิตวิทยาที่ใช้ในการบริหารคนให้ประสบความสำเร็จ แม้ว่าแต่ละคนที่เข้ามาทำงานในที่เดียวกันจะมีความหลากหลายและแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนกันคือโอกาส ความเชื่อใจ และการยอมรับ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้พวกเขาแสดงศักยภาพที่มีออกมาอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

 

 

 

 

Credit : TMB Efficiency Improvement for Supply Chain

 1511
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์