Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โฮมฮับ

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
" การบริหารงานในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก ยิ่งทางเราต้องการขยายสาขาธุรกิจ ยิ่งเป็นอุปสรรคทางด้านระบบการจัดการที่จะสามารถบริหารตรงตามมาตราฐานอย่างครอบคลุมยิ่งเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อได้ใช้ Prosoft WinSpeed กลับทำให้ปัญหาที่กังวลหมดไป ด้วยระบบการทำงานที่หลากหลาย เชื่อมต่อได้หลายที่ สามารถดึงข้อมูล เรียกดูรายงาน และการตรวจสอบการทำงาน เก็บเอกสารก็ง่าย สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับธุรกิจของคนไทย เพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อระบบงานของเราส่วนหนึ่งพัฒนา จึงทำให้ระบบงานทุกๆ ส่วนของเราพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย "
 
คุณชาตรี ตั้งมิตรประชา
:: ผู้อำนวยการบริหาร Managing Director , บริษัท โฮมฮับ จำกัด


”ครบเรื่องบ้าน บริการดีที่โฮมฮับ”
 
 
 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: 
จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร
 
:: ทุนจดทะเบียน :  27 ล้าน บาท   :: จำนวนพนักงาน :  400 คน
 
สาเหตุที่นำ software มาให้ใช้ในการทำงาน

"  เนื่องด้วยทางบริษัทต้องการขยายธุรกิจอีกหลายสาขา ทำให้เราคำนึงถึงระบบบริหาร Software ที่จะสามารถช่วยลดปัญหาความยุ่งยากเรื่องระบบรายงานแต่ละแห่ง การเรียกดูข้อมูล การบริหารงาน และที่สำคัญเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามาตรฐาน ลดกระบวนการ เพื่อให้รวดเร็วมากขึ้น และมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการบริหารแบบที่เดียว   "

 
โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร
"  ทางบริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูล และสอบุามความคิดเห็นจากหลายแห่งทำให้ได้คำตอบในการเลือกใช้ Prosoft WINSPeed ของโปรซอฟท์ ที่สามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคลวบคลุมระบบการทำงานง่ายขึ้น สามารถเชื่อมโยงได้หลายที่ เรียกดูรายงาน และบันทึกเก็บเป็นเอกสารได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอน หรือใช้แรงงานคนอย่างอดีต พร้อมระบบมีลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของคนไทย และเป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีทีมงาน Support ที่เป็นมืออาชีพ   "
 
นโยบายการบริหารงาน (Key Success Factor) 
1. พัฒนาบุคลากร เช่น Service mind ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยะธรรม ความเป็นผู้นำ
2. พัฒนาระบบการทำงาน เช่น สรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการทำงานเพื่อให้ทำงานเร็วและลดต้นทุนการทำงาน
3. ส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น มีการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกเทศกาล และร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์