Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิธีการ Add form ใบกำกับภาษีอย่างย่อของโปรแกรม POS มีวิธีการทำอย่างไร

Q:วิธีการ Add form ใบกำกับภาษีอย่างย่อของโปรแกรม POS มีวิธีการทำอย่างไร
A:มีขั้นตอนดังนี้
วิธีการ add ฟอร์มใบกำกับภาษีอย่างย่อ มีวิธีการดังนี้
-นำ file form .pblไปไว้ยัง path ที่เก็บฟอร์มโดยวางที่เครื่อง  server หรือวางที่ C:prosoftfile / Prosoft /pos/ formsแล้ว ให้ Share folder
จากนั้นเข้าที่โปรแกรม POS แล้วดำเนินการดังนี้
1.เข้าที่ระบบ Administrator /Admin setting/เลือกหน้าจอForm Setup
2.All system ให้เลือก POS Transaction / เลือกหน้าจอ ขายหน้าร้าน
3.ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดว่าง ๆ


 
4.เมื่อทำตามข้อ 3 แล้ว ให้สังเกตที่คำว่าใชฟอร์ม ขวามือสุดจะมีกล้องสีเหลี่ยมสีเทา หรือ brow เข้าไป


 
5.เข้าไปในแว่นขยาย เพื่อ Browse ไปยัง path ที่เก็บ File ฟอร์มไว้ เช่น C:\Program Files\Prosoft\POS\Forms\


 
6.แล้วจะเห็นชื่อฟอร์ม .pbl ทางซ้ายมือ ให้คลิกตรงชื่อฟอร์มที่ต้องการ ด้านขวมมือที่เป็นแผ่นสีเหลืองๆนำหน้า ให้เราเลือกฟอร์ม เช่น dr_posslip_2.50in
7.เมื่อเลือกมาแล้วจะได้หน้าจอดังรูปด้านล่าง ให้เราคลิกเลือกที่ปุ่ม Default แล้วใช่ชื่อฟอร์มในช่องคำอธิบายรายการ แล้วกดปุ่ม save

8.เข้าที่ระบบ POS Setup >หน้าจอกำหนดเครื่องจุดขาย> โดยให้เลือกรายการแต่ละเครื่องจุดขายขึ้นมาแล้วเลือกที่ tab form จากนั้นในช่องของฟอร์ม
ให้เราเลือกประเภทว่าใบกำกับาภาษีอย่างย่อ แล้วคลิกที่ช่อง D จากนั้นบันทึกรายการ ( ให้ Find รายการขึ้นมาทำทุกเครื่องของเครื่อง ณ จุดขาย )


 
หมายเหตุ : ให้ทำหลังจากที่เห็นว่าจะไม่ใช้เครื่อง Print slip แล้ว หรือปิดการขายสิ้นวันแล้ว