Who's Online

วิธีการโอนข้อมูลค่าเริ่มต้นของ POS จากสำนักงานใหญ่ไปยังสาขาหรือระหว่างสาขา จะมีวิธีการอย่างไร

Q:วิธีการโอนข้อมูลมูลค่าเริ่มต้นของ POS จากสำนักงานใหญ่ไปยังสาขาหรือระหว่างสาขา จะมีวิธีการอย่างไร
A:มีขั้นตอนดังนี้
เป็นค่าโอนค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้ที่ระบบ POS Manager  ทั้งหมด หรือเลือกโอนได้บ้างส่วน  ก็สามารถทำได้เช่นกัน  โดยเริ่มกำหนดข้อมูลที่สำนักงานใหญ่แล้วทำการโอนค่าเริ่มต้นไปยังสาขาต่างๆ เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นค่าเดียวกัน 
ขั้นตอนการโอนค่าเริ่มต้นระบบ POS Manager
POS สำนักงานใหญ่ (หรือสาขาที่ต้องการโอนออก)
1.ไปที่ระบบ  POS Processing / PROC Processing / โอนข้อมูลการขายและเคมเปญ


 
2.เลือกสาขาที่ต้องการโอนค่าเริ่มต้นระบบ POS Manager>Tab Branch 


 
 Tab Configuration
เลือก Option   การทำงาน  :  Export  จะแสดงสาขาที่ Export   ให้อัตโนมัติ (ดังภาพ)
Path Export  :  เลือก path ที่จัดเก็บตัว Text file ที่ได้จากการ Export
 เลือกช่วงข้อมูล 
Date Option :  เลือกเป็น Range  เพื่อเปิดช่วงข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือ  เลือกบางช่วงเวลาที่ต้องการได้ตามช่วงข้อมูลที่ต้องการ export   ด้วยการระบุ วันที่  จากตัวอย่างเป็นการเปิดกว้างของ range ข้อมูลจึงไม่ต้องระบุเพื่อให้การ export นำข้อมูลที่มีทั้งหมดไปให้

 
3.Tab Menu  เลือกรายการที่ต้องการโอนที่ช่อง ‘S’    จากนั้นกดที่

 
3.1โปรแกรมจะแสดง สถานะการ Export รายการให้  ดังภาพ


 
3.2เมื่อ export  เรียบร้อยจะแสดงหน้าต่างเวลาให้แต่จะไม่แสดงจำนวนข้อมูล

4.Tab Export & Import Info  แสดงข้อมูลการโอนสาขา