Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิธีการกำหนด Option Alert เตือนลูกค้าสมาชิกใกล้หมดอายุล่วงหน้า....วัน จะมีวิธีการอย่างไร

Q:วิธีการกำหนด Option Alert เตือนลูกค้าสมาชิกใกล้หมดอายุล่วงหน้า....วัน จะมีวิธีการอย่างไร
A:มีขั้นตอนดังนี้
กำหนด Option เตือนได้ที่ระบบ POS Manager / POS Setup / POS Options

Tab Other  เลือก ส่วนการเตือน เป็น เตือนสมาชิกหมดอายุก่อน (วัน)  ระบุจำนวนที่ต้องการจากตัวอย่าง 30 วัน  แล้ว save