Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิธีการเปลี่ยนรหัสลูกค้าปกติมาเป็นการกำหนดรหัสลูกค้าสมาชิกและจะต้องกำหนดรหัสสมาชิก  จะมีวิธีการอย่างไร

Q:วิธีการเปลี่ยนรหัสลูกค้าปกติมาเป็นการกำหนดรหัสลูกค้าสมาชิกและจะต้องกำหนดรหัสสมาชิก  จะมีวิธีการอย่างไร
A:มีขั้นตอนดังนี้
ดึงรหัสลูกค้า มากำหนดรหัสสมาชิกได้ที่ ระบบ POS Manager / Customer & Member Setup / กำหนดรหัสสมาชิก


 
 เลือกรหัสลูกค้า  ที่ต้องการบันทึกสมาชิก  และกำหนดประเภทสามาชิก  เพื่อให้ส่วนลดการค้าหรือส่วนลดพิเศษแก่สมาชิก ดังภาพ