Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Alert Management
 
Alert Management

HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน มีระบบการแจ้งเตือน (Alert) ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ ทำให้ฝ่ายบุคคล,ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน การ Alert สามารถ Alert เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ในรูปแบบ E-mail สามารถตั้งค่าการเตือนก่อนถึงวันครบกำหนดได้ การเตือนวันสำคัญของพนักงาน เช่น ครบรอบวันเกิด, ครบรอบเกษียณอายุ, ครบรอบทดลองงาน ฯลฯ รวมถึงการเตือนในการการขออนุมัติต่าง ๆ เช่นการขอลาหยุด การขอเปลี่ยนกะงาน ฯลฯ การ Alert จึงเป็นจุดเด่นของโปรแกรมที่ทำให้ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารสามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว