Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการเพิ่มรูปแบบเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์แบบใหม่ (ส่วนของวันที่เป็นตาราง ) จะมีขั้นตอนอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป)
Q:วิธีการเพิ่มรูปแบบเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์แบบใหม่ (ส่วนของวันที่เป็นตาราง ) จะมีขั้นตอนอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป)
A:มีขั้นตอนดังนี้
กำหนดรูปแบบที่ ระบบ Enterprise Manager > CQ Setup > เมนูกำหนดรหัสธนาคาร
1.เลือกรหัสธนาคารไทยพาณิชย์  click ที่ช่อง รูปแบบเช็ค 
2.เลือกรูปแบบ ชื่อ  siam commercial bank-2 

 
 รูปแบบเช็คแบบใหม่จะแสดงตัวอย่างให้ดังภาพ  จากนั้น save เพื่อบันทึกรูปแบบเช็คแบบใหม่