ปฏิทินตารางการทำงาน
 
ปฏิทินตารางการทำงาน

 
ใช้สำหรับดูปฏิทินของกะงานที่ทำในแต่ละวัน  สามารถดูเวลาเริ่มต้น-เวลาสิ้นสุดของกะงานที่ทำในแต่ละวันได้ และยังสามารถดูได้อีกว่า มีการลา หรือมีการขอทำOT หรือมีการแลกกะ หรือมีการเปลี่ยนกะ ในการทำงานของแต่ละวันได้อีกด้วย สามารถแสดงข้อมูลดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ สามารถดูสรุปกะงานประจำเดือน สรุปการเปลี่ยนกะงานประจำเดือน และสรุปการแลกกะงานประจำเดือนได้อีกด้วย
 

 
Benefit :
สามารถดูข้อมูลปฏิทินตารางการทำงานได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้น
สามารถดูกะงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน และสามารถดูได้ว่า ณ เดือนนั้นๆ ว่ามีการ ขอลา หรือมีการขอทำOT หรือมีการแลกกะ หรือมีการเปลี่ยนกะอะไรบ้าง
สามารถดูสรุปกะงานประจำเดือน สรุปการเปลี่ยนกะงานประจำเดือน และสรุปการแลกกะงานประจำเดือนได้
กรณีที่เป็นหัวหน้างาน สามารถดูปฏิทินตารางการทำงานของพนักงานคนอื่นๆ ได้ตามสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล และสามารถดูข้อมูลปฏิทินตารางการทำงานของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตัวเองได้
กรณีที่เป็นหัวหน้างาน สามารถเห็นรายชื่อพนักงานที่ตัวเองมีสิทธิ์มองเห็นข้อมูลได้