โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี
ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้ม ! สำหรับลูกค้าเก่าที่ใช้ POS Pro ได้รับสิทธิ์ Refund Prosoft POS 100%
Prosoft POS โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน (Point Of Sale) อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานของแคชเชียร์ (Cashier) เพียงปลายนิ้วสัมผัส (Touch Screen) สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาได้โดยไม่มีข้อจำกัด Prosoft POS สามารถเชื่อมกับโปรแกรมบัญชีได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อตอบสนองการบริหารการขายอย่างแท้จริง
 
Prosoft POS โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน (Point Of Sale)
Prosoft POS โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน (Point of Sale) การทำงานของโปรแกรมเชื่อมโยงตั้งแต่ ระบบสินค้าคงคลัง (Warehouse) ตั้งแต่การรับสินค้าเข้าคลัง การตรวจนับสินค้า การปรับปรุงสินค้าและควบคุมสินค้าคงเหลือที่ถึงจุดต่ำสุด-สูงสุดได้ สามารถกำหนดราคาขายและโปรโมชั่นสินค้า (Campaign & Pricing) โดยเลือกกำหนด Pricelist และ Promotion ของลูกค้าหรือสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบกลุ่ม แบบรายตัว หรือ แบบ Segment รวมทั้งการกำหนดส่วนลดได้หลายรูปแบบตามที่ต้องการ การบันทึกขายหน้าร้าน (POS Transaction System) รองรับการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น เงินสด,บัตรเครดิต,คูปอง ,บัตรส่วนลด หรือหลายๆ แบบรวมกัน ตลอดจนการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างเต็ม หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ ระบบการประมวลผล (POS Processing System) สามารถประมวลผลยอดขายประจำวันและเชื่อมข้อมูลหน้าร้านเข้ากับโปรแกรมบัญชีได้ทั้งแบบ Real Time และแบบ Batch สามารถดูรายงานยอดขายได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอปิดกะของแคชเชียร์ สามารถปรับยอดสะสมการขายของสมาชิกและพนักงาน สามารถเก็บประวัติข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ เช่น ข้อมูลสมาชิก ประวัติการขาย เป็นต้น

Prosoft POS ประกอบด้วย 6 ระบบ ดังนี้
1. POS Manager
2. POS Transaction
3. POS Processing
4. Campaign & Pricing
5. Warehouse
6. Administrator

คุณสมบัติ Prosoft POS
 • » สามารถกำหนดรหัส สมาชิก และกำหนดส่วนลดสำหรับกลุ่มสมาชิก พิมพ์บัตรสมาชิก พร้อมรหัสบาร์โค๊ดได้
 • » ข้อมูลสินค้า สามารถกำหนดบาร์ดโค๊ดแยกตามหน่วยนับสินค้า รวมถึง ระบุขนาด ปริมาตร น้ำหนัก บรรจุภัณฑ์ของสินค้า แต่ละหน่วยนับได้
 • » รองรับสินค้า Lot, Serial และสินค้ามีอายุได้
 • » รองรับการกำหนดราคาขายสินค้าสูงสุด 9 ระดับ และแยกตามหน่วยนับได้
 • » สามารถวางแผนหรือประเมินพื้นที่การเก็บสินค้าได้ เช่น เก็บตามขนาด ปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้า
 • » รองรับการตัดสต็อกได้ 2 แบบ คือ Real Time หรือ Batch
 • » สามารถกำหนดปุ่มลัด (Hot Key) จาก A-Z เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ต่อการทำงาน เช่น สินค้าที่ขายดี ถ้าท่านกำหนด Hot Key ไว้จะทำให้ user ทำงานได้เร็วขึ้น
 • » สามารถกำหนดช่วงเวลาควบคุมการขายได้ตามรายตัวสินค้า หรือกลุ่มสินค้า
 • » รองรับรูปแบบเอกสารมากกว่า 1 รูปแบบ เช่น กำหนดรูปแบบเอกสารตามจุดขายได้
 • » มีระบบแจ้งเตือน เช่น สินค้าหมด, มีรายการพักบิล เป็นต้น
 • » สามารถกำหนดโปรโมชั่น เช่น ระบบสะสมแต้ม สำหรับการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง และสำหรับสมาชิกสามารถสะสมแต้มนั้นได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแต้มจะคิดจากสินค้า หรือมูลค่าบิลก็ได้ สามารถกำหนดแต้มเพื่อแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษ โดยใช้แต้มสะสม และ/หรือ เงินสดได้ สินค้าแถม หรือส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าตามจำนวนได้
 • » สามารถกำหนดส่วนลดสินค้าในรูปแบบต่อชิ้น หรือต่อมูลค่าสินค้าได้
 • » สามารถชำระได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต คูปอง ในบิลเดียวกันได้
 • » สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต และคูปองเงินสดมากกว่า 1 ใบได้
 • » สามารถยกเลิกบิลได้ทั้งแบบรายสินค้า หรือทั้งใบได้
 • » สามารถพักบิล และเรียกคืนบิลพักได้
 • » สามารถออกใบกำกับอย่างย่อ หรือเต็มรูปแบบได้
 • » สามารถขายสินค้าทั้งที่เป็นบาร์โค๊ด หรือไม่มีได้
 • » สามารถล็อคแป้นพิมพ์ชั่วคราวได้
 • » สามารถบันทึกการขายย้อนหลังได้
 • » สามารถบันทึกนำเงินเข้า-ออกจากเครื่องเก็บเงินได้
 • » สามารถกำหนดการขายสินค้าเป็นชิ้นให้เป็นหน่วยใหญ่ขึ้นได้ เช่น 12 ชิ้นเป็น 1 โหล
 • » สามารถกำหนดให้สินค้ามีการคืนบรรจุภัณฑ์ได้
 • » สามารถกำหนดสิทธิ์ แก้ไขราคา และส่วนลดได้ ตามสิทธิ์ที่อนุญาต
 • » สามารถสรุปรายการขายแต่ละกะงาน และแต่ละวันได้
 • » สามารถสลับผู้ใช้งานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนกะงานได้
 • » สามารถ POST รายการขายเข้าสู่การตัดสต็อกสินค้าได้ (กรณีที่ไม่ได้ตัดแบบ Real Time)
 • » สามารถ POST รายการขาย-ลดหนี้ เข้าระบบบัญชีได้ (รองรับโปรแกรมบัญชี WINSpeed)
 • » สามารถประมวลผลการสะสมแต้มของสมาชิกได้
 • » สามารถประมวลผลยอดการขายแต่ะละวัน แต่ะละพนักงานขายได้
 • » สามารถบันทึกรับสินค้าเข้าระบบสต็อคได้
 • » สามารถบันทึกรับสินค้า โดยอ้างอิงจากเอกสารรับสินค้าจากรับสินค้าเข้าได้ (กรณีใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน)
 • » สามารถบันทึกตรวจนับสินค้าของแต่ละคลัง ที่เก็บ และชั้นวางได้
 • » สามารถอ้างอิงรายการตรวจนับมาปรับปรุงสต็อก หรือบันทึกปรับปรุงโดยตรงได้
 • » อื่นๆ
 
Price List & Promotion for Prosoft POS โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0 คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
 
เงื่อนไขการรับส่วนลด Refund เต็มลูกค้าของลูกค้าเก่า
ลูกค้าเก่า คือ ลูกค้าใช้ POS เวอร์ชั่นเดิม และอยู่ภายใต้เงื่อนไข MA สามารถ Refund ค่าโปรแกรมได้เต็มจำนวน
ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ จะต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติม

ในกรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว ถ้าต้องการใช้สิทธิ์ Refund เต็มจำนวน จะต้องต่อ MA ตามนโบบายของบริษัท

 
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด Prosoft POS สามารถติดต่อได้ที่แผนกขายและการตลาด
โทร 02-739-5900 (AUTO) หรือ Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ ภายในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.45 น.
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี