Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการกำหนด Running ของรหัสสินค้า มีวิธีการกำหนดอย่างไร

วิธีการกำหนด Running ของรหัสสินค้า มีวิธีการกำหนดอย่างไร

Q:วิธีการกำหนด Running ของรหัสสินค้า มีวิธีการกำหนดอย่างไร
A:มีขั้นตอนดังนี้
สามารถกำหนดได้โดยไปที่ ระบบ General Setup /กำหนดเลขที่เอกสาร /เลือกระบบ Inventory Control / กำหนดรหัสสินค้า 
 - รูปแบบ  สามารถกำหนดรูปแบบของรหัสสินค้าได้ตามที่ต้องการ
 - เลขที่ล่าสุด  ให้ระบุเลขที่ล่าสุดตามรูปแบบต้องการ ต้องSet ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ก่อนเพราะว่าโปรแกรมจะ Run เลขที่สินค้าต่อจากค่าเริ่มต้นที่ได้กำหนดไว้  และในกรณีที่รหัสสินค้ามีหลายรูปแบบสามารถกำหนดได้โดยกดรูป ตัว N และกำหนดรูปแบบที่ 2 ได้ตามปกติ / save
-กรณีที่กำหนดรูปแบบหลายรูปแบบ ให้ไปที่ General option ที่ modue option ให้เลือกระบบที่ทำรายการจากนั้นคลิกที่ อักขระ

 
 
- และเมื่อกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารเรียบร้อยแล้วไปทำการบันทึกที่กำหนดรหัสสินค้าแล้วกด รูปคนวิ่งโปรแกรมจะ Runing ตามเลขที่ที่ได้กำหนดเอาไว้