Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญรับ จะมีวิธีการสั่งพิมพ์อย่างไร

วิธีการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญรับ จะมีวิธีการสั่งพิมพ์อย่างไร

 

Q:วิธีการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสำคัญรับ จะมีวิธีการสั่งพิมพ์อย่างไร
A:มีขั้นตอนดังนี้
สามารถพิมพ์ได้โดยไปที่ระบบ General ledger / GL Form / พิมพ์ Voucher โดยสามารถเลือก option ได้ดังนี้
Date options เลือกได้ตามที่ต้องการ , เลือกจากวันที่เอกสารที่ต้องการ  , จากรหัสสมุดรายวัน , จากเลขที่เอกสาร / OK