Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ใบสั่งจอง
   

ใบสั่งจอง


เมื่อได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้า จะทำการบันทึกรายการสั่งจอง เพื่อเป็นการจองสินค้าที่จะขายให้แก่ลูกค้า ซึ่งการบันทึกสั่งจองจะมีผลต่อ Sale Stock
 Benefit :
สามารถบันทึกโดยอ้างอิงจากอนุมัติใบเสนอราคาได้
สามารถบันทึกโดยไม่ได้อ้างอิงจากอนุมัติใบเสนอราคาได้
ในกรณีที่มีการอ้างอิงมาจากอนุมัติใบเสนอราคาสามารถแก้ไขรายการได้
มีสถานะเอกสาร (Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงใบสั่งจองไปบันทึกสั่งขาย
ในกรณีต้องการทำใบสั่งจองลักษณะใกล้เคียงกับใบสั่งจองที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูล จากใบสั่งจองใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึก ข้อมูล
สามารถยกเลิกใบสั่งจองได้พร้อมกำหนดเหตุผลในการยกเลิก
สามารถพักรายการทำใบสั่งจองที่จัดทำแล้วได้ โดยการคลิกที่ช่อง On Hold
สามารถค้นหาและเรียกดูรายงานใบสั่งจองที่บันทึกไปแล้วได้
สามารถดูประวัติ (History) ของเอกสารได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว
สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบสั่งจองจากระบบได้
สามารถเรียกดูปฏิทินกำหนดส่งของได้ เมื่อระบุวันกำหนดส่งของจากหน้าจอใบสั่งจอง
สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับใบสั่งจองได้ เช่น รายงานใบสั่งจอง, สรุปการสั่งจองสินค้า, Sale Stock เป็นต้น
สามารถ Drill Down รายงานใบสั่งจอง เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบสั่งจองได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบสั่งจอง
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดของใบสั่งจองแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดสินค้า) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้า) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกค้า, รหัสพนักงาน, รหัส Job, รหัสสินค้า หรือ สถานะเอกสาร ได้
รายงานสรุปการสั่งจองสินค้า (จำนวน)
  เป็นรายงานแสดงรายการสรุปยอดสั่งจองของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า, รหัสสินค้า หรือ สถานะเอกสาร ได้
รายงาน Sale-Stock
  เป็นรายงานแสดงการเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือของ Sale Stock ที่เกิดขึ้นแต่ละสินค้า ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามหมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า, รหัสสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูเฉพาะรายการที่มีการเคลื่อนไหวก็ได้