Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Accounts Payable
ตัวกรอง     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ฮิต
ถ้าจะดูรายงานเจ้าหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดสามารถดูได้ที่รายงานไหน 5888
หากบันทึกค่าใช้จ่ายที่มีภาษีและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันในเอกสารเลขที่เดียวกันของหน้าจอตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ มีขั้นตอนอย่างไร 5578
วิธีการบันทึกจ่ายชำระหนี้บางส่วนเมนูจ่ายชำระหนี้ 5374
บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้แล้วค้นหา Find ไม่พบเอกสารตั้งหนี้ (โดยดึงจาก AP List) มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 5044
วิธีการเรียกดูรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ มีขั้นตอนอย่างไร 4975
หากต้องการพิมพ์ voucher ของหน้าจอจ่ายชำระหนี้ แล้วต้องการให้แสดงเพิ่มเลขที่เอกสารอ้างอิงและวันที่เอกสารอ้างอิง จะมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 4738
วิธีการแก้ไขบันทึกรายการแล้วมีข้อความเตือนว่า “เลขที่เอกสาร เป็นค่าซ้ำใน GL” เช่นที่หน้าจอจ่ายชำระหนี้ 4722
วิธีการ Export รายงานเป็น Excel ของระบบ AP ตามรูปแบบของรายงานในโปรแกรม WINSpeed7.0 สามารถทำได้อย่างไร (หมายเหตุ สามารถทำวิธีนี้ได้ตั้งแต่WINSpeed7.0 Version 406 เป็นต้นไป) 4682
หากต้องการบันทึกภาษีซิ้อที่ขอคืนไม่ได้ ยกตัวอย่างที่หน้าจอตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ จะมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 4589
หากต้องการพิมพ์ซองจดหมายให้กับเจ้าหนี้ จะมีวิธีการทำอย่างไร (สำหรับ WINSpeed Version 9.0 เป็นต้นไป) 4224
บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้อื่นๆแล้วโปรแกรมไม่ลงบัญชีค่าใช้จ่ายให้ 4051
วิธีตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหนี้ค้างชำระ และมีรายละเอียดใบกำกับภาษีแสดงในรายงานตรวจสอบได้ที่รายงานใด 3740
หากต้องการให้รายงานตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ แสดงคำอธิบายรายการของแต่ละรหัสค่าใช้จ่ายจากหน้าจอตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ มีวิธีการบันทึกอย่างไร 3392
วิธีการเรียกดูรายงานการ์ดเจ้าหนี้ โดยต้องการให้รายงานเฉพาะเจ้าหนี้ที่มีการเคลื่อนไหวและยอดยกมาเท่านั 3364
วิธีการเรียกดูรายงานตั้งเจ้าหนี้อื่นๆโดยต้องการให้แสดงรายงานจัดเรียงตามรหัสเจ้าหนี้ จะมีวิธีการอย่ 3128
วิธีเรียกดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หน้าจอ Pre-Peyment 3125
วิธีการออกแบบและบันทึกรูปแบบ (Design)รายงานสำเร็จรูปจากโปรแกรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนหรือองค์กร 3108
วิธีการเรียกดูรายงานการ์ดเจ้าหนี้ โดยต้องการเรียกดูเฉพาะกลุ่มเจ้าหนี้ จะมีวิธีการเอย่างไร 2852
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 18 จาก 18