โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


Prosoft HRMI เตรียมออกเวอร์ชั่นใหม่ เพิ่มระบบ ESS (Employee Self-Service)
Prosoft HRMI เวอร์ชั่นใหม่ เพิ่มระบบ ESS Employee Self-Service (ESS) คือระบบบริหารงานบุคคล ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของ Prosoft HRMI โดยยกระบบงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรงและมีความถี่ในการใช้งานบ่อยเข้าสู่ระบบ ESS...
 

 CRM ออกเวอร์ชั่นใหม่ เพิ่มระบบ Service Management และ Knowledge Management

Prosoft CRM ออกเวอร์ชันใหม่เพิ่มระบบ Service Management และ Knowledge Management เพื่อสนับสนุนบริการหลังหารขายให้ตรงกับความต้องการ และสร้างความพึงพอใจเกินความคาดหวัง และยังรองรับระบบบริหารทีมบริการหลังการขาย,ระบบจัดการเกี่ยวกับการติดต่อขอให้บริการกับลูกค้า การติดตามผล และการดำเนินการแก้ไขปัญหา...

 

เตรียมพบกับ Prosoft Asset Management ในต้นปี 2552

โปรซอฟท์ฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “Prosoft Asset Management”ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน สามารถคำนวณและเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา การซื้อ การขาย การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การโอนย้าย จอง เช่า-ยืม คืนของทรัพย์สิน และรายงานวิเคราะห์ที่จะทำให้ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า...

 

กรกฎาคม ปีนี้ Prosoft HRMI ออกเวอร์ชั่นใหม่ รองรับระบบ คัดสรรพนักงาน (Recruitment System)

Prosoft HRMI ออกเวอร์ชั่นใหม่ รองรับระบบคัดสรรพนักงาน (Recruitment System) เพื่อการคัดสรรพนักงานอย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการขององค์กรรองรับตั้งแต่กระบวนการ สรรหาพนักงาน การสอบวัดผล การสัมภาษณ์ การประเมินผล รวมถึงระบบแจ้งผลด้วยอีเมลล์ (Email) หรือเมื่อ Log in เข้าโปรแกรม (Alert)ระบบคัดสรรพนักงาน (Recruitment System)

 

โปรซอฟท์ฯ เร่งพัฒนา "Prosoft POS" เหมาะสำหรับธุรกิจขายปลีกและขายส่ง แบบครบวงจร

ข่าวดี ! บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้เร่งพัฒนาโปรแกรม“ Prosoft POS” เป็นระบบบริหารงานขาย ที่เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่การับสินค้าเข้าการกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลาการขายสินค้า ณ จุดขายพร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองหรือบัตรส่วนลด ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูล...

 

โปรซอฟท์ฯ ร่วมสัมมนา "เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสำนักงานบัญชี "

ในวันที่ 5 มี.ค. 2551 โปรซอฟท์ฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในงานสัมมนาในหัวข้อ " เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสำนักงานบัญชี "

 

โปรซอฟท์ฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในงานสัมมนาพิเศษประจำปี

ในวันที่ 5-7 มี.ค. 2551 โปรซอฟท์ฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง " เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร " ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

 

Training โปรแกรมบัญชี myAccount ณ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ

โปรซอฟท์ ฯ จัดอบรม โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount ให้แก่คณาจารย์ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ เพื่อนำไปใช้ในบริหารงานรวมทั้งใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 17 - 24 จาก 52