Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประจำเดือน กรกฏาคม 2551

Prosoft B2BThai.com
เมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนกรกฎาคม ปกติเดือนนี้ของทุกปีจะยังคงเป็นฤดูร้อนอยู่ แต่เนื่องจากสภาวะโลกร้อนจึง
ทำให้ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตามกลิ่นไอของสายฝน ทำให้ใครหลายคนได้รู้สึกอิ่มเเอมใจ
มากกว่าฤดูร้อนแต่อย่ามัวเพลินกับบรรยากาศของฤดูฝนนะค่ะ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยค่ะเพราะอากาศ
ช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้หลายท่านรู้สึกไม่สบายได้ง่าย ควรหมั่นออกกำลังกาย ก่อนนอนก็ควรดื่มนมอุ่นๆ
สักแก้วเพื่อตื่นมาตอนเช้าจะได้รู้สึกว่าร่างกายสดชื่น จะได้ทำงานอย่างมีความสุข

 

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2551

Prosoft Software Solution
ทุกท่านสังเกตหรือไม่ว่าสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงนี้ นั่นเกิดจากภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบันสังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรือนกระจกมีความ
สำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวกคาร์บอนฯ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่
บรรยากาศทั้งหมด

 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2551

Prosoft WINSpeed
ช่วงเดือนพฤษภาคม อากาศเริ่มร้อนมากขึ้นอันเป็นผลมาจากสภาวะโลกร้อนโดยทุกท่านทราบหรือไม่ว่า อากาศร้อนเสี่ยงต่อการเกิดโรคฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด ซึ่งเกิดในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด เช่น สหรัฐฯ
มีประชาชนเสียชีวิตจากสาเหตุนี้ปีละประมาณ 371 คน ส่วนในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานผู้่คนเสียชีิวิต
มีีโอกาสเสียชีวิตร้อยละ 70 เป็นภาวะวิกฤติของร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมความร้อนได้ ซึ่งโรคลมแดดนี้เป็น อาการที่เกิดจากการได้รับความร้อนมากเกิน ไม่ว่าจะเป็นการการออกกำลังหรือเล่นกีฬาในภาวะร้อนจัดเป็น เวลานานอาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง
วิธีป้องกันควรหลีกเลี่ยงจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด เช่น ไม่ควรที่จะออกกำลังกายในที่ที่มีแสงแดดมากเกินไป ก็จะช่วยป้ัองกันโรคนี้ได้ค่ะ ช่วงนี้อากาศร้อนต้องพยายามรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

 

ประจำเดือน เมษายน 2551

Prosoft JOBtoThai.com
ขอต้อนรับสมาชิกชาว eNewsletter ทุกท่าน สู่เทศกาลสงกรานต์ "สงกรานต์" คือ วันขึ้นปีใหม่
ตามประเพณีไทยและเป็นโอกาสดีที่สมาชิกทุกคนในครอบครัว จะได้พบปะกันพร้อมหน้า ในช่วงนี้หลายท่านที่
มาทำงานในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับ เพื่อฉลองเทศกาลนี้ที่บ้านเกิด เมื่อเทศกาลนี้มาถึงกรุงเทพฯ
ก็จะกลายเป็นเมืองที่ไร้ผู้คนชั่วคราว เนื่องจากเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน หลายท่านคงวางแผนที่จะท่อง
เที่ยวต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ ขอให้การเดินทางหรือท่องเที่ยวตามตามสถานที่ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและที่
ที่สำคัญ "เมาอย่าขับ"

 

ประจำเดือน มีนาคม 2551

Prosoft WINSpeed
สมาชิก eNewsletter และลูกค้าทุกท่าน ขณะนี้เริ่มย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญ เติบโตของเชื้อโรคบางชนิด หรืออาจจะเกิดการระบาดของโรคติดต่อหลายชนิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค
ติดต่อทางอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ บิด ไข้รากสาดน้อย หรือ ไข้ไทฟอยด์ เป็นต้น ทาง

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551

Prosoft BIOscan
สมาชิก eNewsletter และลูกค้าทุกท่าน สำหรับเดือนแห่งความรักนี้ ซึ่งอบอวลไปด้วยไออุ่นแห่งความ
รัก ซึ่งไม่ได้หมายถึงการมอบความรักให้เฉพาะคนรักเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการมอบความรักให้กับทุกคน เช่น
บิดา มารดา เพื่อน หรือญาติ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ขอให้ทุกท่านมีความาสุขในเดือนแห่งความรักนี้ค่ะ

 

 

ประจำเดือน มกราคม 2551


สมาชิก eNewsletter และลูกค้าทุกท่าน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากล
โลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะคะ และสัมฤทธิ์
ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ไม่ว่าจะเรื่องการงาน, ครอบครัว, ความรัก ก็ขอให้สมหวังและมีความสุข
กับในปี2551 ตลอดไปค่ะ

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>