การฝึกฝนวัฒนธรรมลีน (LEAN) ให้เป็นนิสัย

การฝึกฝนวัฒนธรรมลีน (LEAN) ให้เป็นนิสัย

 

 

 

"คนที่อยากลดน้ำหนัก ต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้ตนเองผอม ต้องออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมใดบ้าง แล้วจึงลองไปปฏิบัติ ติดตามผลว่า วิธีนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่"

 

การจะทำให้พนักงานมีนิสัยที่เป็นลีน อาจจะเริ่มได้จากการเริ่มให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งองค์กรสามารถทำออกมาได้ในรูปแบบของ suggestion idea หรือการประกวดแนวคิด (idea contest) ภายในองค์กร

 

เมื่อพนักงานรู้จักที่จะฝึกคิดแล้ว สิ่งที่ทำต่อมาคือ การฝึกปฎิบัติเพื่อนำไปใช้จริง แล้วคอยติดตามผลการปฎิบัตินั้นว่า ประสบความสำเร็จหรือไม่ ซึ่งทางองค์กรอาจเพิ่มแรงจูงใจ (motivation) หรือการบังคับให้เป็นลีน (lean enforcement) โดยการมอบรางวัลเมื่อมีผลงานที่ดี เมื่อมีการปฎิบัติแบบลีนอยู่เป็นประจำ ก็จะทำให้พนักงานนั้นกลายเป็นบุคคลที่มีวัฒนธรรมลีนอยู่ในตัวเองได้

 

 

 

 

Credit : TMB Efficiency

 1310
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์