Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน
 
บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน

ใช้สำหรับบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาแต่ละประเภทให้กับพนักงานในองค์กร ว่าในการลาแต่ละประเภทหรือการลาแต่ละวันในองค์กรนั้นสามารถลาได้กี่วัน มีรูปแบบหรือขั้นตอนในการลาอย่างไร เพื่อที่พนักงานจะได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ของพนักงานที่จะได้รับในการทำงาน
 

 
Benefit :
สามารถกำหนดจำนวนวันลาของพนักงานแบบเป็นขั้นบันได ตามอายุงาน , ตำแหน่ง , หน่วยงานหรือดูทั้งอายุงานและตำแหน่งและหน่วยงานได้
สามารถกำหนดจำนวนวันลาของพนักงานแต่ละคนได้
สามารถกำหนดจำนวนวันลาให้พนักงานเป็น วัน หรือ ชม.ได้
สามารถกำหนดจำนวนวันลาให้พนักงานได้มากกว่าที่กำหนดไว้ในประเภทการลา
แสดงข้อมูลพนักงานเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะมีการบันทึก
กรณีที่เลือกพนักงานผิดสามารถลบพนักงานที่ไม่ต้องการออกได้
สามารถแก้ไขจำนวนวันลาของพนักงานได้ถึงแม้จะถูกอ้างอิงไปใช้งานแล้ว
สามารถลบข้อมูลที่กำหนดจำนวนวันลาให้แก่พนักงานไว้ได้โดยให้กลับไปใช้จำนวนวันที่กำหนดไว้ ที่ประเภทการลาได้ อัตโนมัติ
สามารถกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาให้กับพนักงานแบบกลุ่มได้จาก More Action
สามารถกำหนดเงื่อนไขจำนวนวันลาให้กับพนักงานแบบกลุ่มได้