Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount ระบบบัญชีสำเร็จรูป สำหรับธุรกิจ SMEs
 
 
ออนเนอร์ เทรนนิ่ง บจก.

 

" ช่วยให้งานบัญชีมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น "คุณฐิติมา วัยเจริญ

:: ผู้จัดการ , ออนเนอร์ เทรนนิ่ง บจก.

เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ บจก.

 

" ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ "คุณจิรวัฒน์ ตู้จินดา

:: ผู้ช่วยสมุห์บัญชี , เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ บจก.

เวสเทิร์นแกรนด์โฮเท็ลราชบุรี บจก.

 

" เป็น Software ที่เกิดความผิดพลาดน้อย และมีเมนู รูปแบบ รายงานต่างๆ ตรงตามความต้องการ "คุณชาลี บุญธรรม

:: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน , เวสเทิร์นแกรนด์โฮเท็ลราชบุรี บจก.

หจก.โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง.

 

" มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีแนะนำให้ใช้ "คุณเกศสิรี เรืองกิจการ

:: พนักงานบัญชี , หจก.โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง

กีฎะ อินเตอร์เทรด บจก.

 

" เพราะมีความทันสมัยและครอบคลุมทุกระบบ "คุณปาริกา พลอามาตย์

:: พนักงานบัญชี , กีฎะ อินเตอร์เทรด บจก.

บาธ แอนด์ สปา บจก.

 

" เพื่อให้เกิดความหน้าเชื่อถือ สะดวดรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการทำงาน "คุณนัทธมน โตวิจารณ์

:: พนักงานบัญชี , บาธ แอนด์ สปา บจก.

แอดวานซ์ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น บจก.

 


" ทำให้สามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ง่าย รวดเร็วขึ้น "คุณรวีวรรณ วิริยะวีรวรรณ

:: Planing Supervisor , แอดวานซ์ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น บจก.

คิวบิเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ (ประเทศไทย) บจก.

 

" เพราะว่ามีบริการที่ดีและมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ "คุณภาวิณี ทรัพย์ไพศาล

:: พนักงานบัญชี , คิวบิเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ (ประเทศไทย) บจก.

สำนักงานสุเทพการบัญชีและทนายความ

 

" เพราะว่าบริษัทลูกค้า และ ผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นๆ ใช้กัน "คุณอารีรัตน์ จารุวรรณสถิต

:: สำนักงานสุเทพการบัญชีและทนายความ

เอส พลัส ซิสเต็ม บจก.

 

" เพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้ "คุณสุพัตร์ หลงอาจ

:: พนักงานบัญชีี , เอส พลัส ซิสเต็ม บจก.

ออนเนสตี้ ออดิตติ้ง บจก.

 

" เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาในการตรวจสอบและการกระทบยอดคงเหลือต่างๆ "คุณเกศินี รธนิธย์

:: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี , ออนเนสตี้ ออดิตติ้ง บจก.

วี.ซี.ชัยรุ่งเรือง บจก.

 


" ทำให้สามารถทำงานด้านบัญชีได้ง่าย รวดเร็วขึ้น "คุณดวงหทัย พลามีชัย

:: พนักงานบัญชี , วี.ซี.ชัยรุ่งเรือง บจก.

วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

 

" เพราะว่าโปรแกรมนั้นง่ายต่อการใช้งาน ทำให้สะดวกเวลาใช้งาน "คุณหทัยรัตน์ ศรีเกษม

:: พนักงานบัญชี , วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ซิลค์สแปน บจก.

 

" เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ "คุณเบญจมาศ ธำรงศ์สกุลศิริ

:: ซิลค์สแปน บจก.

นัมเบอร์วัน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส บจก.

 

" มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะและมี Report แบบ Drilldown ดูข้อมูลได้ "คุณวิเชษฐ์ แซ่เซี้ยน

:: นัมเบอร์วัน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส บจก.

ซุปเปอร์เพาเวอร์ บจก.

 

" เพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน "คุณจัตตริน พุ่มน้อย

:: พนักงานบัญชี , ซุปเปอร์เพาเวอร์ บจก.

เซ็นจูเลี่ยน บิสิเนสกรูป บจก.

 

" เพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน "คุณกิ่งกาญ คุ้มชัย

:: พนักงานบัญชี , เซ็นจูเลี่ยน บิสิเนสกรูป บจก.

เอ็นดูริ่ง บจก.

 

" เพราะว่ามีฟังชั่นที่ต้องการครบถ้วน ใช้งานง่ายในราคาที่เหมาะสม "คุณกฤตย์ สังวรกาญจน์

:: เอ็นดูริ่ง บจก.

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

" เพื่อต้องการจัดระบบบัญชีให้โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ / ต้องการควบคุมสินค้าในสต็อก "คุณสุนีย์ จั่นเจริญ

:: การเงินและบุคคล , มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ

พอสเทค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

 

" ช่วยตรวจสอบระบบลูกหนี้, เจ้าหนี้ , ระบบบัญชีของบริษัท "คุณธนพร ชุมนวล

:: พนักงานบัญชี , พอสเทค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

อีโคโปร บจก.

 

" ช่วยในการทำงานด้านบัญชี ระบบของบัญชีต่างๆ "คุณละมัยพร ใจรักบุญ

:: Customer Service Office , อีโคโปร บจก.

อินโฟเสิร์ช บจก.

 

" ช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ เป็นระบบมากขึ้น และช่วยให้การทำงานในขั้นตอนต่างๆ ง่ายขึ้น "คุณศิริรัตน์ สันจรโคกสูง

:: พนักงานการเงิน , อินโฟเสิร์ช บจก.

ฟลอไรด์เดอร์ บจก.

 

" ช่วยในการทำ Report ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น "คุณสุภารัตน์ หนูคง

:: พนักงานจัดซื้อ/บุคคล , ฟลอไรด์เดอร์ บจก.

อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ บจก.

 

" เพราะว่าระบบบัญชีของ myAccount นั้นตรงกับระบบบัญชีของกิจการและมีผังบัญชีที่ตรงและครอบคุมกับกิจการ "คุณพิรุณ ภูผานา
::
พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ , อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ บจก.

 


โชว์จุ่ง บจก.

 

" ระบบบัญชีของ myAccount นั้นมีความละเอียดและสามารถใช้ได้หลายอย่าง ทำให้สะดวกในการใช้งานทั้งทางด้านรายรับและด้านรายจ่าย "คุณอ้อมจิต ผมน้อย
::
พนักงานบัญชี , โชว์จุ่ง บจก.

 


มาเบล กรุ้ป บจก.

 

" โปรแกรมบัญชี myAccount ช่วยในการเก็บรายละเอียดของข้อมูลทางด้านบัญชีได้มาก สามารถส่งต่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทำการตรวจสอบต่อได้ทันที "

 คุณเปรมกมล รัตนาเกียรติกำจร

:: พนักงานบัญชี , มาเบล กรุ้ป บจก.

ไทม์ ไมดาส บจก.

 

" เหตุผลที่หันมาเลือกใช้ Prosoft เพราะว่าโปรแกรมบัญชีนี้ครอบคุมการทำงานทางด้านบัญชีของกิจการ "คุณแสงเดือน งามสม
::
พนักงานบัญชี , ไทม์ ไมดาส บจก.

 


ฟีเด็ค แมชชีน ( ประเทศไทย) บจก.

 

" โปรแกรมบัญชีmyAccount ช่วยให้ทำบัญชีได้ดีขึ้น ประหยัดเวลาในการทำงานทางด้านบัญชีมากขึ้น "คุณอภิษฐา ไวแสงศรี
::
พนักงานบัญชี , ฟีเด็ค แมชชีน ( ประเทศไทย) บจก.

 


แอม เวย์ (ประเทศไทย) บจก.

 

" เหตุผลที่หันมาเลือกใช้ Prosoft เพราะว่าเคยใช้มาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้จึงตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมนี้อีกครั้ง "คุณมรกต สุนทรสีมะ
::
ผู้จัดการ , แอม เวย์ (ประเทศไทย) บจก.

 


แม็กซ์ สตีล คอมเมอร์เชียล บจก.

 

คุณจุฑาทิพย์ วิฑูรนกร
:: การเงิน , แม็กซ์ สตีล คอมเมอร์เชียล บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: ธุรกิจซื้อมาขายไป ฮาร์ดแวร์ และ ค้าเหล็ก


ยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

 

คุณวิภาวรรณ บุญจิตร
:: สมุห์บัญชี , จ.จิรัฐการ บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: นำเข้าน้ำยาเคลือบรถ (sonax)


จ.จิรัฐการ บจก.

  คุณธนาวุฒิ ปัญญานนท
:: จัดซื้อ , จ.จิรัฐการ บจก.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: ธุรกิจซื้อมาขายไป

เหล็กบูรพาอุตสาหกรรม บจก.

คุณสนชัย แก้วกำชัยเจริญ
:: ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดซื้อโรงงาน , เหล็กบูรพาอุตสาหกรรม บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก


แอลต้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

คุณปราณี เกิดบุญมาก
:: พนักงานบัญชี , แอลต้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: รับจ้างติดตั้งอลูมิเนียมและกระจก
ซื้อ,ขายอลูมิเนียมและกระจก


เคริ ซีพีเอ บจก.

 

คุณอมรศรี กิตนา
:: พนักงานบัญชี , เคริ ซีพีเอ บจก.


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:: สำนักงานบัญชี


เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ แอ็ดโซซิเอ็ท หจก.

"จากเท่าที่ได้สัมผัสกับบริษัทโปรซอฟท์ จุดเด่นคือ ในส่วนของโปรแกรมด้านบัญชี ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งที่น่าติดตามมาก"

คุณสุชญา เชน
:: ผู้ช่วยหุ้นส่วนผู้จัดการ เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ แอ็ดโซซิเอ็ท หจก.

 

Modern Plastic & Packaging Co., Ltd.

" หลังจากอบรมโปรแกรม myAccount ไปแล้ว คิดว่าโปรแกรมตัวนี้หากนำไปใช้แล้วนะค่ะ คงช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนที่เป็นอยู่ได้มากขึ้นเลยค่ะ อีกทั้งเป็นโปรแกรมที่มีสีสันสวยงาม "

คุณนงลักษณ์ เจริญศิลป์วัฒนา
:: ผู้จัดการบัญชี Modern Plastic & Packaging Co., Ltd.

แม็กฮิมพอร์ต บจก.

" หลังจากอบรมโปรแกรม myAccount ไปแล้ว หลังที่จากได้เรียนรู้โปรแกรมแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานไม่ยาก และวิทยากรก็สามารถอธิบาย ในส่วนต่าง ๆ ให้เราเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และได้รู้ในส่วนของบัญชี และภาษีมากขึ้นด้วย"

คุณนิสา โอฬารรัตนพันธ์
:: พนักงานคอมพิวเตอร์ แม็กฮิมพอร์ต บจก.

ทองทวีพัฒน์ บจก.

" จุดเด่นคือ พัฒนาตัวโปรแกรมที่สามารถ Run บน Windows ได้อย่างรวดเร็วและมีศักยภาพมากค่ะ เมื่อเทียบกับ Software บริษัทอื่น ๆ และในตัวของโปรแกรมเองก็สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ง่ายค่ะ "

คุณอารีรัตน์ รัชนีภรณ์
:: พนักงานคอมพิวเตอร์ ทองทวีพัฒน์ บจก.