Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)
" บริษัทเรามีนโยบายการลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานลงโดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน Software เข้ามาช่วยเหลือ เพราะต้องการให้ระบบการทำงานภายในองค์กรสามารถเชื่อมต่อกับแผนกที่เกี่ยวข้องกันได้ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ความสะดวกสบาย และการเพิ่มมูลค่าให้กับเวลาทางด้านผลิตภัณฑ์ Prosoft WINSpeed ทำให้เราสามารถ Create และประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างอื่นได้อีกด้วย เมื่อนำมาใช้เรามีเวลาพัฒนาระบบการทำงานเร็วขึ้น เมื่อต้องการเรียกดูเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการติดสินใจ ก็สามารถดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และตามข้อมูลที่เราต้องการได้ง่ายมาก "
 
คุณจรรยา สว่างจิตร
:: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)


"เราจะเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร"
 
 
 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
::
การทำเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ 
 
:: ทุนจดทะเบียน :  400,000,000 บาท   :: จำนวนพนักงาน :  1,540 คน
 
สาเหตุที่นำ software มาให้ใช้ในการทำงาน

"  องค์กรเรามีนโยบายการลดขั้นตอยการทำงานของพนักงานลงโดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน Software เข้ามาช่วยเหลือ เพราะต้องการให้ระบบการทำงานภายในองค์กรสามารถเชื่อมต่อกับแผนกที่เกี่ยวข้องกันได้ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ความสะดวกสบาย และการเพิ่มมูลค่าให้กับเวลาทางด้านผลิตภัณฑ์   "

 
โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร
"  ทำให้ทำการศึกษาด้าน Software ที่เป็นโปรแกรมบัญชี เมื่อได้ลองเข้ามาศึกษาระบบ Prosoft WINSpeed มีคุณสมบัติตามที่องค์กรเราต้องการ และมี Process อื่นๆ ที่ทำให้เราสามารถ Create และประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างอื่นได้อีกด้วย เมื่อนำมาใช้เรามีเวลาพัฒนาระบบการทำงานเร็วขึ้น เมื่อต้องการเรียกดูเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการติดสินใจ ก็สามารถดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และตามข้อมูลที่เราต้องการได้ง่ายมาก   "