โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 
โปรซอฟท์คอมเทคเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ ในงาน HR Knowledge Sharing VI:Encourage People In Challenging Time เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ที่ให้ความสนใจในบริการของโปรซอฟท์มากมาย อีกทั้งทีมงานยังได้ให้ความรู้แก่นักบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนำ Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถรองรับงานที่หลากหลายของทุกหน่วยงาน และ Prosoft HRMI โปรแกรมเงินเดือน หรือ โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือในการบริหารงานบุคคล ที่มากกว่าโปรแกรมเงินเดือน นำเสนอให้กับนักบริหารงานบุคคลทั้งหลาย ก่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ และนำไปประยุต์ใช้ เพื่อให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น