Who's Online

หากบันทึก Post รายการขายหน้าร้าน  เพื่อตัดสต๊อคสินค้าประจำวัน  แสดงข้อความ “กรุณากำหนดเอกสาร (1702) ที่เป็น Default 1 รายการ”จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Q:หากบันทึก Post รายการขายหน้าร้าน  เพื่อตัดสต๊อคสินค้าประจำวัน  แสดงข้อความ “กรุณากำหนดเอกสาร (1702) ที่เป็น Default 1 รายการ”จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

A:มีขั้นตอนดังนี้
สาเหตุเกิดจากที่ไม่ได้กำหนดรายการ Default  สำหรับรายการที่ต้องการตัดสต๊อคที่ระบบ Warehouse Setup  โดยแก้ไขที่
ระบบ POS Manager / Warehouse Setup /
 กำหนดรายการเอกสาร  สำหรับการตัดสต๊อคในส่วนของการตัดสต๊อคจากการขายสินค้า  เป็น  เลขที่รายการ 1702  จากที่ได้กำหนดให้ระบบตัดได้ มีจำนวน  7  รายการ  จากตัวอย่าง เลือก การตัดรายการจากการขาย    แล้วคลิกที่ Default  จากนั้น Save


 
 หลังจากกำหนดเรียบร้อยแล้วสามารถ Post รายการขายหน้าร้านเพื่อตัดสต๊อคสินค้าได้