Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการกำหนดข้อความ Customer Display เพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ ณ จุดขายและสัญลักษณ์จำนวนเงิน จะมีวิธีการอย่างไร
Q:วิธีการกำหนดข้อความ Customer Display เพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ ณ จุดขายและสัญลักษณ์จำนวนเงิน จะมีวิธีการอย่างไร
A:มีขั้นตอนดังนี้
ไปที่ ระบบ POS Setup  /  กำหนดเครื่องจุดขาย

 
 Tab Customer Display   รายการสินค้าที่ต้องการให้แสดงที่หน้าจอ มีให้เลือกดังนี้
- รหัสสินค้า
- ชื่อสินค้า
- ชื่อสินค้า  Eng
- ชื่อทางการตลาด
- ชื่อในการออกบิล


 
 สัญลักษณ์ จำนวนเงิน  สามารถเลือกกำหนดได้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น  จากตัวอย่างกำหนดเป็นสัญลักษณ์  “฿” ของเงินบาทไทย