ข้อมูลโครงสร้างตำแหน่ง
 
ข้อมูลโครงสร้างตำแหน่ง

 
ใช้สำหรับแสดงข้อมูลโครงสร้างตำแหน่งงาน โดยจะแสดง Chart ตำแหน่งงานที่มีอยู่ในองค์กรทั้งหมด สามารถดูข้อมูลได้ 2 แบบ คือ 1.แบบ Chart – แนวนอน แนวตั้ง 2.แบบ List โดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงข้อมูลของหน่วยงานใดบ้างและตำแหน่งงานใดบ้าง  ซึ่งข้อมูลจะมีให้เลือกตามที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้ที่ Windows Application
 

 
Benefit :
สามารถแสดงโครงสร้างตำแหน่งงานได้
สามารถเลือกแสดงข้อมูลได้ 2 แบบ คือ 1.แบบ Chart – แนวนอนหรือแนวตั้ง 2.แบบ List ได้
สามารถทราบถึงโครงสร้างตำแหน่งงานในองค์กรว่ามีทั้งหมดกี่ตำแหน่งงาน