ข้อมูลโครงสร้างองค์กร
 
ข้อมูลโครงสร้างองค์กร

 
ใช้สำหรับแสดงข้อมูลโครงสร้างขององค์กร โดยจะแสดงข้อมูล Chart ของหน่วยงานทั้งหมด สามารถดูข้อมูลได้ 2 แบบ คือ 1.แบบ Chart – แนวนอน แนวตั้ง 2.แบบ List โดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงข้อมูลของหน่วยงานใดบ้าง ซึ่งข้อมูลจะมีให้เลือกตามที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้ที่ Windows Application
 

 
Benefit :
สามารถแสดงโครงสร้างขององค์กรได้
สามารถเลือกแสดงดูข้อมูลได้ 2 แบบ คือ 1.แบบ Chart – แนวนอนหรือแนวตั้ง 2.แบบ List ได้
สามารถทราบถึงโครงสร้างองค์กรว่ามีทั้งหมดกี่หน่วยงาน