โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM E-mail Marketing

Free Demo
View Demo
Screenshots

Login


ลืมรหัสผ่าน?

Who's Online

โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี
เพื่อนักธุรกิจและองค์กรยุคใหม่อย่างแท้จริง ลูกค้าโปรซอฟท์ Upgrade ฟรี!! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
WINSpeed 9.0 โปรแกรมบัญชี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วย โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed Version 9.0 เพื่อนักธุรกิจและองค์กรยุคใหม่อย่างแท้จริง โปรซอฟท์ฯ พร้อมแล้วที่จะให้ท่านสัมผัสกับความสามารถที่เหนือคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยการพัฒนาอย่างเนื่องโดยเพิ่ม Feature และ Module ให้รองรับกับระบบการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองและรองรับการทำงานให้กับท่าน
 
WINSpeed 9.0 โปรแกรมบัญชี ระบบ commission management
1. ระบบการคิดค่าคอมมิชชั่น รองรับการคำนวณได้หลายรูปแบบ เช่น การคำนวณจากยอดขาย, ยอดสินค้า และยอดตาม พร้อมทั้งสามารถกำหนดให้คำนวณจากเป้าการขาย โดยให้ค่าคอมมิชชั่นเฉพาะส่วนที่เกินในลักษณะของการสะสมได้ โดยจุดเด่นของระบบคอมมิชชั่นมีดังนี้
 • รองรับการคำนวณคอมมิชชั่นตามยอดขาย และ ตามสินค้า
 • รองรับการคำนวณค่าคอมจากยอดขายแยก ตาม Invoice
 • รองรับการคำนวณค่าคอมคอมมิชชั่นจากกำไรขั้นต้น
 • รองรับเกณฑ์ การคิดอัตราคอมมิชชั่น ตามจำนวนสินค้า, ราคาสินค้า,จำนวนเงินสินค้าและเงินตาม Invoice และสามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นได้ ทั้งในกรณีที่เหมือนหรือแตกต่างจากเกณฑ์การคิด เช่น ใช้ราคา เป็น เกณฑ์ และคำนวณจากจำนวนสินค้าที่ขายได้
โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
ตัวอย่าง
» ใช้ราคาเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากจำนวนสินค้าที่ขายได้ เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 • สินค้าราคา 100 - 119 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 1 บาท
 • สินค้าราคา 120 - 129 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 2 บาท
 • สินค้าราคา 130 - 139 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 3 บาท

» ใช้ยอดขาย Invoice เป็นเกณฑ์ และคำนวณจากยอดขาย Invoice เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 • ยอดขาย 0 - 5,000 บาท ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
 • ยอดขาย 5,000 - 50,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 5%
 • ยอดขาย 50,001 - 300,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 6%
 • ยอดขาย 300,001 - 600,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 7%
 • ยอดขาย 600,000 บาท ขึ้นไป ได้รับค่าคอมมิชชั่น 8%

» ใช้กำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากยอดขาย Invoice เช่น
 • กำไรขั้นต้น 30.00% ขึ้นไป จ่าย 3% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 20.00% - 29.99% จ่าย 2% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 10.00% - 19.99% จ่าย 1% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 5.00% - 9.99% จ่าย 0.5% ของยอดขาย

» ใช้กำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากกำไรขั้นต้น เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 • กำไรขั้นต้น 20% ขึ้นไป จ่าย 3.56% จากกำไรขั้นต้น
 • ทุกการการคำนวณคอมมิชชั่น สามารถ แยกแต่ละ Inv. (คิดปกติ) และรวมคำนวณครั้งเดียวได้ (คิด สะสม)
 • รองรับการคิดค่าคอมมิชชั่นจากเป้าการขาย และให้คอมมิชชั่นจากส่วนที่เกิน (ในลักษณะการสะสม)
 • รองรับการจ่ายคอมมิชชั่น ให้กับ พนักงานขาย และ ลูกค้า
 • รองรับสินค้า 1 รายการ ที่นำมาคิดคอมมิชชั่น หลายแบบ เหมาะกับคนละกลุ่มพนักงานขาย
 • รองรับพนักงานขาย 1 คน ที่มีการขายหลายแบบและคิดคอมมิชชั่นแต่ละแบบไม่เหมือนกัน
 • จำนวนเงิน ที่นำมาคิดคอมมิชชั่น ทำได้ทั้งกรณีที่คิดหรือไม่คิดภาษี และ รวมหรือไม่รวมส่วนลด
 • การบันทึกรายการขายเชื่อสามารถระบุได้ว่าสินค้านั้นจะนำมาคิดคอมมิชชั่นหรือไม่
 • การบันทึกรายการขายเชื่อสามารถระบุได้ว่า Invoice นั้น จะนำมาคิดคอมมิชชั่นหรือไม่
 • สามารถกำหนดอัตราคอมมิชชั่นได้ไม่จำกัด ได้ทั้ง % , จำนวนเงิน และระยะเวลาจ่ายเงิน ซึ่งสามารถ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
2. E-mail Alert ระบบขออนุมัติออนไลน์ ระบบจะส่ง E-mail ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อขออนุมัติ เช่น
 • ใบขอซื้อ (PO)
 • ใบสั่งซื้อ (PO) Upgrade-WINSpeed9.rar
 • ใบเสนอราคา (SO)
 • ใบขอเบิก (IC)
 • ขอโอนย้ายสินค้า (IC)
 • บันทึก O/R (SC)
 • ขอโอนย้ายสินค้า (WH)
โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
 
หากท่านมีความประสงค์ต้องการ Update Version 9.0 ล่าสุด!! ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ แผนก Maintenance ภายในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.45 น.
 
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี