โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS Job Cost

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM E-mail Marketing
ทดสอบ B2B E-market บรรยากาศการเรียนการสอน ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โปรซอฟท์ ได้จัดวิทยากรไปให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ Microsoft.NET โปรซอฟท์ จับมือ TOT มอบซอฟท์แวร์ myAccount สำหรับ SME ฟรี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ฯ โครงการวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม myAccount ก้าวสู่ความสำเร็จปีที่ 11 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส เยี่ยมชม บริษัทโปรซอฟท์ โปรซอฟท์เซ็นต์สัญญาตกลงการพัฒนาโปรแกรม HRMI ม.ขอนแก่น ได้นำ myAccount เป็นวิชาเลือกในรายวิชา SOFTWARE PACKAGE USAGE FOR ACCOUNTING สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้เยี่ยมชม Prosoft โปรซอฟท์ ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 กิจกรรมวันสงกรานต์ กีฬาภายในโปรซอฟท์ ประกาศนียบัตร TQS Level 1 บทสัมภาษณ์ลูกค้า โครงการ myAccount ลิขสิทธิ์โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ทุนซอฟต์แวร์เชื่อมั่นเมืองไอทีขอนแก่น ตั้งฐานผลิตโปรแกรม นโยบายคุณภาพ การอบรม Prosoft Public Training สัมภาษณ์ CEO กับโครงการ myAccount ฟรี 1 ปี เปิดอบรม Prosoft Public Training หลักสูตร Visual Studio.Net with C# จำหน่ายหนังสือ myAccount โปรแกรม WINSpeed Version 7.0 Grand Opening Prosoft Products ประมวลภาพการอบรม myAccount ประมวลภาพการอบรม myAccount รุ่น 16-20 ประมวลภาพการอบรม myAccount รุ่น 11-15 ประมวลภาพการอบรม myAccount รุ่น 6-10 ประมวลภาพการอบรม myAccount รุ่น 1-5 รางวัลคุณภาพโปรซอฟท์ จองอบรม myAccount ท่วมท้น... อบรมฟรีก่อนตัดสินใจซื้อโปรแกรม ภาพประทับใจทีมงาน Training ที่เกาะสมุย อ่านต่อ ซื้อโปรแกรมแถม jobtothai โปรซอฟท์เข้าสู่ธุรกิจดอทคอม Training HR-Pro ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อบรม โปรแกรม myAccount ณ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ โปรซอฟท์ฯ เข้าร่วมออกบูธและสัมมนา เรื่อง เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร คุณเปญ ผจก.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมออฟฟิตโปรซอฟท์

Free Demo
View Demo
Screenshots

Login


ลืมรหัสผ่าน?

Who's Online

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี
เพื่อนักธุรกิจและองค์กรยุคใหม่อย่างแท้จริง ลูกค้าโปรซอฟท์ Upgrade ฟรี!! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
WINSpeed 9.0 โปรแกรมบัญชี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วย โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed Version 9.0 เพื่อนักธุรกิจและองค์กรยุคใหม่อย่างแท้จริง โปรซอฟท์ฯ พร้อมแล้วที่จะให้ท่านสัมผัสกับความสามารถที่เหนือคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยการพัฒนาอย่างเนื่องโดยเพิ่ม Feature และ Module ให้รองรับกับระบบการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองและรองรับการทำงานให้กับท่าน
 
WINSpeed 9.0 โปรแกรมบัญชี ระบบ commission management
1. ระบบการคิดค่าคอมมิชชั่น รองรับการคำนวณได้หลายรูปแบบ เช่น การคำนวณจากยอดขาย, ยอดสินค้า และยอดตาม พร้อมทั้งสามารถกำหนดให้คำนวณจากเป้าการขาย โดยให้ค่าคอมมิชชั่นเฉพาะส่วนที่เกินในลักษณะของการสะสมได้ โดยจุดเด่นของระบบคอมมิชชั่นมีดังนี้
 • รองรับการคำนวณคอมมิชชั่นตามยอดขาย และ ตามสินค้า
 • รองรับการคำนวณค่าคอมจากยอดขายแยก ตาม Invoice
 • รองรับการคำนวณค่าคอมคอมมิชชั่นจากกำไรขั้นต้น
 • รองรับเกณฑ์ การคิดอัตราคอมมิชชั่น ตามจำนวนสินค้า, ราคาสินค้า,จำนวนเงินสินค้าและเงินตาม Invoice และสามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นได้ ทั้งในกรณีที่เหมือนหรือแตกต่างจากเกณฑ์การคิด เช่น ใช้ราคา เป็น เกณฑ์ และคำนวณจากจำนวนสินค้าที่ขายได้
โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
ตัวอย่าง
» ใช้ราคาเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากจำนวนสินค้าที่ขายได้ เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 • สินค้าราคา 100 - 119 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 1 บาท
 • สินค้าราคา 120 - 129 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 2 บาท
 • สินค้าราคา 130 - 139 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 3 บาท

» ใช้ยอดขาย Invoice เป็นเกณฑ์ และคำนวณจากยอดขาย Invoice เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 • ยอดขาย 0 - 5,000 บาท ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
 • ยอดขาย 5,000 - 50,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 5%
 • ยอดขาย 50,001 - 300,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 6%
 • ยอดขาย 300,001 - 600,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 7%
 • ยอดขาย 600,000 บาท ขึ้นไป ได้รับค่าคอมมิชชั่น 8%

» ใช้กำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากยอดขาย Invoice เช่น
 • กำไรขั้นต้น 30.00% ขึ้นไป จ่าย 3% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 20.00% - 29.99% จ่าย 2% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 10.00% - 19.99% จ่าย 1% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 5.00% - 9.99% จ่าย 0.5% ของยอดขาย

» ใช้กำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากกำไรขั้นต้น เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 • กำไรขั้นต้น 20% ขึ้นไป จ่าย 3.56% จากกำไรขั้นต้น
 • ทุกการการคำนวณคอมมิชชั่น สามารถ แยกแต่ละ Inv. (คิดปกติ) และรวมคำนวณครั้งเดียวได้ (คิด สะสม)
 • รองรับการคิดค่าคอมมิชชั่นจากเป้าการขาย และให้คอมมิชชั่นจากส่วนที่เกิน (ในลักษณะการสะสม)
 • รองรับการจ่ายคอมมิชชั่น ให้กับ พนักงานขาย และ ลูกค้า
 • รองรับสินค้า 1 รายการ ที่นำมาคิดคอมมิชชั่น หลายแบบ เหมาะกับคนละกลุ่มพนักงานขาย
 • รองรับพนักงานขาย 1 คน ที่มีการขายหลายแบบและคิดคอมมิชชั่นแต่ละแบบไม่เหมือนกัน
 • จำนวนเงิน ที่นำมาคิดคอมมิชชั่น ทำได้ทั้งกรณีที่คิดหรือไม่คิดภาษี และ รวมหรือไม่รวมส่วนลด
 • การบันทึกรายการขายเชื่อสามารถระบุได้ว่าสินค้านั้นจะนำมาคิดคอมมิชชั่นหรือไม่
 • การบันทึกรายการขายเชื่อสามารถระบุได้ว่า Invoice นั้น จะนำมาคิดคอมมิชชั่นหรือไม่
 • สามารถกำหนดอัตราคอมมิชชั่นได้ไม่จำกัด ได้ทั้ง % , จำนวนเงิน และระยะเวลาจ่ายเงิน ซึ่งสามารถ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
2. E-mail Alert ระบบขออนุมัติออนไลน์ ระบบจะส่ง E-mail ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อขออนุมัติ เช่น
 • ใบขอซื้อ (PO)
 • ใบสั่งซื้อ (PO) Upgrade-WINSpeed9.rar
 • ใบเสนอราคา (SO)
 • ใบขอเบิก (IC)
 • ขอโอนย้ายสินค้า (IC)
 • บันทึก O/R (SC)
 • ขอโอนย้ายสินค้า (WH)
โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
 
หากท่านมีความประสงค์ต้องการ Update Version 9.0 ล่าสุด!! ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ แผนก Maintenance ภายในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.45 น.
 
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี