โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี
เพื่อนักธุรกิจและองค์กรยุคใหม่อย่างแท้จริง ลูกค้าโปรซอฟท์ Upgrade ฟรี!! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
WINSpeed 9.0 โปรแกรมบัญชี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วย โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed Version 9.0 เพื่อนักธุรกิจและองค์กรยุคใหม่อย่างแท้จริง โปรซอฟท์ฯ พร้อมแล้วที่จะให้ท่านสัมผัสกับความสามารถที่เหนือคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยการพัฒนาอย่างเนื่องโดยเพิ่ม Feature และ Module ให้รองรับกับระบบการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองและรองรับการทำงานให้กับท่าน
 
WINSpeed 9.0 โปรแกรมบัญชี ระบบ commission management
1. ระบบการคิดค่าคอมมิชชั่น รองรับการคำนวณได้หลายรูปแบบ เช่น การคำนวณจากยอดขาย, ยอดสินค้า และยอดตาม พร้อมทั้งสามารถกำหนดให้คำนวณจากเป้าการขาย โดยให้ค่าคอมมิชชั่นเฉพาะส่วนที่เกินในลักษณะของการสะสมได้ โดยจุดเด่นของระบบคอมมิชชั่นมีดังนี้
 • รองรับการคำนวณคอมมิชชั่นตามยอดขาย และ ตามสินค้า
 • รองรับการคำนวณค่าคอมจากยอดขายแยก ตาม Invoice
 • รองรับการคำนวณค่าคอมคอมมิชชั่นจากกำไรขั้นต้น
 • รองรับเกณฑ์ การคิดอัตราคอมมิชชั่น ตามจำนวนสินค้า, ราคาสินค้า,จำนวนเงินสินค้าและเงินตาม Invoice และสามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นได้ ทั้งในกรณีที่เหมือนหรือแตกต่างจากเกณฑ์การคิด เช่น ใช้ราคา เป็น เกณฑ์ และคำนวณจากจำนวนสินค้าที่ขายได้
โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
ตัวอย่าง
» ใช้ราคาเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากจำนวนสินค้าที่ขายได้ เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 • สินค้าราคา 100 - 119 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 1 บาท
 • สินค้าราคา 120 - 129 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 2 บาท
 • สินค้าราคา 130 - 139 บาท ได้ค่าคอมมิชชั่น 3 บาท

» ใช้ยอดขาย Invoice เป็นเกณฑ์ และคำนวณจากยอดขาย Invoice เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 • ยอดขาย 0 - 5,000 บาท ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
 • ยอดขาย 5,000 - 50,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 5%
 • ยอดขาย 50,001 - 300,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 6%
 • ยอดขาย 300,001 - 600,000 บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่น 7%
 • ยอดขาย 600,000 บาท ขึ้นไป ได้รับค่าคอมมิชชั่น 8%

» ใช้กำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากยอดขาย Invoice เช่น
 • กำไรขั้นต้น 30.00% ขึ้นไป จ่าย 3% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 20.00% - 29.99% จ่าย 2% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 10.00% - 19.99% จ่าย 1% ของยอดขาย
 • กำไรขั้นต้น 5.00% - 9.99% จ่าย 0.5% ของยอดขาย

» ใช้กำไรขั้นต้นเป็นเกณฑ์ และคำนวณจากกำไรขั้นต้น เช่น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
 • กำไรขั้นต้น 20% ขึ้นไป จ่าย 3.56% จากกำไรขั้นต้น
 • ทุกการการคำนวณคอมมิชชั่น สามารถ แยกแต่ละ Inv. (คิดปกติ) และรวมคำนวณครั้งเดียวได้ (คิด สะสม)
 • รองรับการคิดค่าคอมมิชชั่นจากเป้าการขาย และให้คอมมิชชั่นจากส่วนที่เกิน (ในลักษณะการสะสม)
 • รองรับการจ่ายคอมมิชชั่น ให้กับ พนักงานขาย และ ลูกค้า
 • รองรับสินค้า 1 รายการ ที่นำมาคิดคอมมิชชั่น หลายแบบ เหมาะกับคนละกลุ่มพนักงานขาย
 • รองรับพนักงานขาย 1 คน ที่มีการขายหลายแบบและคิดคอมมิชชั่นแต่ละแบบไม่เหมือนกัน
 • จำนวนเงิน ที่นำมาคิดคอมมิชชั่น ทำได้ทั้งกรณีที่คิดหรือไม่คิดภาษี และ รวมหรือไม่รวมส่วนลด
 • การบันทึกรายการขายเชื่อสามารถระบุได้ว่าสินค้านั้นจะนำมาคิดคอมมิชชั่นหรือไม่
 • การบันทึกรายการขายเชื่อสามารถระบุได้ว่า Invoice นั้น จะนำมาคิดคอมมิชชั่นหรือไม่
 • สามารถกำหนดอัตราคอมมิชชั่นได้ไม่จำกัด ได้ทั้ง % , จำนวนเงิน และระยะเวลาจ่ายเงิน ซึ่งสามารถ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
2. E-mail Alert ระบบขออนุมัติออนไลน์ ระบบจะส่ง E-mail ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อขออนุมัติ เช่น
 • ใบขอซื้อ (PO)
 • ใบสั่งซื้อ (PO) Upgrade-WINSpeed9.rar
 • ใบเสนอราคา (SO)
 • ใบขอเบิก (IC)
 • ขอโอนย้ายสินค้า (IC)
 • บันทึก O/R (SC)
 • ขอโอนย้ายสินค้า (WH)
โปรแกรมบัญชี WINSpeed 9.0
 
หากท่านมีความประสงค์ต้องการ Update Version 9.0 ล่าสุด!! ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ แผนก Maintenance ภายในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.45 น.
 
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี