Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ลักษณะการประกอบธุรกิจ
::
ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย , ซื้อมา - ขายไป
 
:: ทุนจดทะเบียน : 225 ล้านบาท   :: จำนวนพนักงาน : 600 คน
 
สาเหตุที่นำ software มาให้ใช้ในการทำงาน

" เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลเป็นแบบ Real Time "

 
เพราะเหตุใดจึงวางใจใช้ Software ของโปรซอฟท์
" สามารถพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานได้ "
 
Software ของโปรซอฟท์ช่วยในการทำงานอย่างไร
" ทำให้การทำงานนั้นสะดวก รวดเร็วขึ้น ลดการทำงานของพนักงาน "
 
 

ขยายหน้าจอ : Click ขวาที่หน้าจอ > Switch to fullscreen