Free Demo
View Demo
Screenshots

Who's Online

ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 

Accounting Software Complete Guide  
ชื่อหนังสือ : Accounting Software Complete Guide
คู่มือ ผู้ฃื้อ ผู้ใช้และผู้สนใจซอฟท์แวร์ระบบบัญชี
ผู้เขียน : พิชญา โรจนวงศ์วาณิชย์
ISBN : 974-7037-18-1
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 มิลลิเมตร
จำนวนหน้า : 288 หน้า
ราคาปก : 150.00 บาท
ลักษณะ : เนื้อในพิมพ์ ขาว - ดำ
พร้อม CD 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย : -
ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1
เดือน / ปี ที่พิมพ์ : 03/2549

• รายละเอียดหนังสือ

 
หนังสือ คู่มือ ผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผู้สนใจซอฟท์แวร์ระบบบัญชี เล่มนี้ จะช่วยผู้อ่านรู้จักซอฟท์แวร์บัญชีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Flow การทำงานของแต่ละระบบ ประโยชน์ที่ควรได้รับในแต่ละเมนู พร้อมทั้งรายงานที่จำเป็นสำหรับซอฟท์แวร์บัญชี

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้บริหาร นักบัญชี รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนเลือกซื้อ เลือกใช้ ซอฟท์แวร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม